רקע
ברל כצנלסון
לזכוּיוֹת לשוֹננוּ

1

בּמשׂרד החשבּוֹנוֹת (Audit) של הרכּבת הוּצאה פּקוּדה זוֹ:


“השׂפה הרשמית של רכּבוֹת א”י היא אַנגלית ועל כּל העוֹבדים בּ-Audit להשתמש בּה בּמשך כּל שעוֹת העבוֹדה. נטיה הצדה כּל-שהיא מהפּקוּדה הנוֹכחית תגרוֹם לענשי המשמעת לעוֹבד אוֹ לעוֹבדים כּאלה. בּבקשה להוֹדיע פּקוּדה זוֹ לכל העוֹבדים בּמחלקתך. חתוּם: אוֹדיתוֹר של רכּבוֹת א"י ".

לזכוּת הלשוֹן האנגלית דוֹאג לא רק הפּקיד הממוּנה על הנהלת החשבּוֹנוֹת בּרכּבת, כּי אם גם… הנציב העליוֹן. הנה אנוּ קוֹראים מפוֹרש בּדין-וחשבּוֹן של “האסיפה הכּללית המשוּתפת הראשוֹנה של לשכוֹת המסחר הארץ-ישׂראליוֹת”:

“ה. מ. הנציב הציע, כּדי להרויח זמן, ומפּני שרוֹב בּאי-כּוֹח היהוּדים של הלשכוֹת השוֹנוֹת יוֹדעים אנגלית אוֹ ערבית, יתרגמוּ רק לשתי השׂפוֹת האֵלוּ, ורק אם החברים העברים יחפּצוּ לדַבּר, יוּכלוּ לדבּר עברית, בּאוֹפן כּזה יקמצוּ הרבּה זמן. ההצעה נתקבּלה”.

הנה כּיצד מבינה הממשלה הממוּנה על המַנדט את פּירוּש הסעיף המַכּיר בּשׂפה העברית כּאחת השׂפוֹת הרשמיוֹת של הארץ. והנה התשוּבה שניתנה מאת הנציב העליוֹן לחברים העברים בּלשכּת-המסחר של חיפה, התוֹבעים מַזכּירוּת עברית.

והחברים העברים הנכבּדים של אוֹתה אסיפה כּללית של לשכוֹת-המסחר מה עשׂוּ בּאוֹתה שעה?

לא אַלמן ישׂראל, בּרוּך השם. הבּעל-בּית היהוּדי, הסוֹחר המשׂכּיל, הנאמן עם כּל קדשי האוּמה, לא בִּייש, חס ושלוֹם, לא הכזיב את מבטחנוּ. מתוֹך עדת-הגבּוֹרים קם האיש אשר קידש שם ישׂראל בּרבּים. הנה מה שמוֹסיף הפּרוֹטוֹכּוֹל לסַפּר: “על פּי בּקשתוֹ של מר ט. מיפוֹ הוּחלט שהדברים שנאמרוּ על ידי הנציב יתוּרגמוּ גם לעברית”.

מר ט. “הרהיב עוֹז בּנפשוֹ” לדרוֹש – עד חצי המלכוּת! – כּי דברי הנציב הללוּ יתוּרגמוּ, כּלוֹמר, שגם אלה החברים שלא זכוּ להיוֹת שייכים אל “הרוֹב היוֹדע אנגלית אוֹ ערבית” יבינוּ אף הם הפּעם למַה כּוּונוּ דברי הנציב. ואמנם הבּקשה “עשׂתה פּרי”. הדברים תוּרגמוּ והחברים היהוּדים כּוּלם, גם אלה מן “הרוֹב היוֹדע אנגלית או ערבית” וגם המיעוּט שאינוֹ יוֹדע – הבינוּ.

הבינוּ והחרישוּ.

אכן, עם חכם ונבוֹן!


אדר א' תרפ"א.


  1. “מכתב לחברים” ו‘ (בּמקוֹם “קוּנטרס” ע'), אדר א’ תרפ"א, עמוּד 22. החתימה: א.  ↩

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות