רקע
ראובן וינטרויב
גשם בסכה 13.10.70
xמוגש ברשות פרסום [?]
tשירה

הוי הביטו איזו סכה

לתפארת פה בנינו

יום שלם עבדנו יחד

ועזרנו לאבינו

קיר אחד ועוד שני

וכבר שלישי איתן עומד

פתע קדרו השמים

ומטר שוטף החל יורד

השמים נא הגידו

למה דוקא עתה

ממרומים זה האורח

שלחתם כאן למטה

עוד מעט היום יחלוף

תשקע חמה עם ערב

ואתה מזעיף פנים

ותמטיר בלי הרף

למה גשם כה תזעם

לנו כה תפריע

אנא סורו עננים

ושמש שוב תופיע.

תיבש יריעות הבד

עלי הסכך מעל

וסכתנו שטופת מטר

בהדרה תתגל

ובלילה כוכבי קסם

כרובי אור, עינים

יברכונו ברכת חג

ממרומי שמים

ובין אלפי רבבותיו

אֶבֹר לי כוכבי

לי בדמות הליל

אגל רזי לבבי
המלצות קוראים
תגיות