רקע
גרשון שופמן
"הכלב השוטה"

בראשיתו הופיע כמנהיג בריוני ס. א., מנהיג לכנופית בנדיטים בעצם, והנה עכשיו, אחרי כל הגלגולים ו“הנצחונות” שלו, מתחילים לראותו גם כמנהיג רוחני. בחוגים ידועים מתחילים להביט אליו גם כאל הוגה, כאל ענק־הרוח, והנה כבר יש לו אפילו אקרמן שלו! “כל הסובר שגאון איננו – שמעתי אומרים אצלנו – אינו אלא טועה”.

בכובד־ראש מצטטים מתוך “מיין קאמפּף”. דף פלוני… יש, כנראה, אנשים מישראל ההוגים בספר זה בהתמדה, בדחילוּ. ואם יוסיפו הענינים להשתלשל כך הלאה, מי יודע עד היכן נגיע. עוד אחת מעט – וגם אהוֹב נאהבנו…

ושבח אני את המת צ’מברליין על שקרא את המנוּול בשמו: “כלב שוטה”. הגדרה שאין אחריה כלום. הוא דיבר עמו פנים אל פנים, עין בעין – וראה!


המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות