רקע
גרשום שופמן
בספר ובחיים
xמוגש ברשות פרסום [?]
aמאמרים ומסות

כי עתה תבוא אליך ותּלא

(איוב)

במסותיהם, אם כי ראו בטוב ונחלתם שפרה עליהם, התרפקו דוקא על היוצרים רבי־הסבל. ישבו בטירות־מלכים וכתבו מסות על ספר הקטורגה!

כן, בספר חיבבו את היסורים. אבל משנגעו אלה אל עצמם ואל בשרם, כשטעמו את אלה ממש, בחיים, – נבהלו. עכשיו, לכאורה, היו יכולים לכתוב את המסה האמיתית, והנה אמרו: “לא הם ולא שכרם!”

קץ לחיים ולמסותיהם.


המלצות קוראים
תגיות