רקע
גרשום שופמן
הידור בתוך הידור
xמוגש ברשות פרסום [?]
aמאמרים ומסות

הידוּר מופרז זה, שבו מתחרים כיום הפּייטנים אצלנו בהוצאת “כל כתביהם”, מבליט הרבה את העניוּת הפּנימית של הכתבים הללו. גם הדברים היותר נעלים, הצניעוּת יפה להם. ומכל שכן אותם דברי־השירה שהם עצמם אינם אלא בחינת הידוּר, היינו, שערכם הוא יותר לשוני־רֶטורי משהוא תוֹכי, מן הדפּים צועק איפוא הידוּר בתוך הידור.


המלצות קוראים
תגיות