רקע
חיים דוד נוסבוים
בגפּו יבא בגפּו יצא

לא אָרכו ימי יצחק לשבת את בת הכפרי והנה נהפךְ עליו הגלגל, כי נהפךְ לב חותנו לשנוא אותו, וימצא בו מגרעות וחסרונות על כל צעד ושעל. “אהה, נוקשתי בערמת השדכנים הזדונים בחתני זה”, צעק, “והוא גבר לא יצלח למאומה. לעבוד בבית ובשדה לא יוכל, כי לא נסה באלה: למזוג יי”ש להאכרים לא יסכון, כי אטר יד הוא וגם הדבר אין בו. ועל כולם עוד מיוחס הנהו ונפשו תתעב המאכלים העולים על שלחני כמפונק מנוער. הנני לשפוךְ הקיתון על פּניו, כי נלאיתי נשוא את דקדוקיו הרבים, והכנותיו כלכל לא אוכל". ויהי כדברו אליו קשות יום יום ותקצר נפש יצחק בעמלו ויעתר לו לתת לבתו גט פּטורין, וילכו שלשתם אל העיר הקרובה, היא עיר צלוקה, ויבואו אל בית הרב ושם גרש ר' יצחק את אשתו כדת, ובן הכפרי השיב לו את כל חפציו (מקלו ותרמילו), ויפּטר ממנו ויעזבהו לנפשו.

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות