רקע
רפאל ספורטה
אוח בליל
xמוגש ברשות פרסום [?]
tשירה

אוח בליל


אהובתי, השמעת זה הליל

בחלונך קול זמר מסתלסל?


שמעתי קול מסתלסל במחשך

ולַנגון לבבי כה נמשך.


שְליח לבי הוא, לצליל הפכתיו

למצוא הלילה ללבבך נתיב.


שמעתי קול ואמרתי כי אך

אֹחַ מסכן נאנח שם בסבך…

המלצות קוראים
תגיות