רקע
שמואל הנגיד
[דברו נא]
mנחלת הכלל [?]
tשירה
פרטי מהדורת מקור: מהדורת דב ירדן; ירושלים : הברו יוניון קולג’ פרס; תשכ"ו.

— ∪ — — ∪ — ∪ — — ∪ — — // — ∪ — — ∪ — ∪ — — ∪ — —


דַּבְּרוּ1 נָא לְבַת מְלָכִים2 כְּבוּדָה3 // הָאֱמוּנָה עֲלֵי קְצִיעוֹת וְקִדָּה4,

הַיְשֵׁנָה בְּצָהֳרָיִם5 וְלָה נוֹתְ־ // נוֹת6 לְבֵיתָהּ שְׁאֵר7 בְּלֹא הִין וּמִדָּה,

לֹא יְגֵעָה וְלֹא בְּפֶלֶךְ עֲמֵלָה8, // לֹא שְׁחֹרָה וְלֹא לְבָנָה בְרֻדָּה9,

שֵׁרְתוּהָ בְּנַעֲרוּתָהּ מְלָכוֹת10 // בַּעֲלוֹת תַּעֲנוּג וְשִׁדּוֹת וְשִׁדָּה11:

יוֹם רְצוֹנֵךְ כְּיוֹם גְאֻלָּה בְּתוֹךְ לִ־ // בִּי, וְיוֹם זַעֲמֵךְ כְּיוֹם הַפְּקֻדָּה12. 1. דברו – אמרו (את הדברים הכלולים בבית האחרון: ‘יום רצונך כיום גאלה’ וכו').  ↩

 2. לבת מלכים – ליפה.  ↩

 3. לבת מלכים כבודה – על פי תהלים מה יד: כבודה בת מלך.  ↩

 4. האמונה עלי קציעות וקדה – על פי איכה ד ה: האמונים עלי תולע; תהלים מה ט: מר ואהלות קציעות כל בגדתיך; יחזקאל כז יט: קדה וקנה.  ↩

 5. בצהרים – שנת הצהרים.  ↩

 6. ולה נותנות ­– ויש לה שפחות הנותנות.  ↩

 7. שאר – מזון.  ↩

 8. לא יגעה ולא בפלך עמלה – מהתענג ומרך. על פי משלי לא יט: ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך; כתובות ה ה: הכניסה לו שפחה אחת לא טוחנת ולא אופה ולא מכבסת, שתים אינה מבשלת ואינה מיניקה את בנה, שלש אינה מצעת המטה ואינה עושה בצמר, ארבע יושבת בקתדרא.  ↩

 9. לא שחרה ולא לבנה ברדה – כלומר: היא בת ישראל, שאינה שחורה ביותר ולא לבנה ביותר אלא בינונית. על פי נגעים ב א: בני ישראל אני כפרתן הרי הן כאשכרוע לא שחורים ולא לבנים אלא בינוניים.  ↩

 10. שרתוה בנערותה מלכות – על פי ישעיה ס י: ומלכיהם ישרתונך; ישעיה מט כג: והיו מלכים אומניך ושרותיהם מיניקותיך.  ↩

 11. 121  ↩

 12. כזאת אמרו לה: היום שבו את מתרצית ומתפיסת אלי הוא בלבי כיום גאולה, אבל היום שבו את זועמת וכועסת עלי הוא לי כיום המות. כיום הפקדה – על פי ישעיה י ג: ומה תעשו ליום פקדה.  ↩

המלצות קוראים
תגיות