רקע
שמואל הנגיד
[הלעד אני]
mנחלת הכלל [?]
tשירה
פרטי מהדורת מקור: מהדורת דב ירדן; ירושלים : הברו יוניון קולג’ פרס; תשכ"ו.

∪ — — ∪ — — — ∪ — — ∪ — ∪ — // ∪ — — ∪ — — — ∪— — ∪ — ∪ —

הֲלָעַד אֲנִי שׁוֹכֵן בְּאֹהֶל, כְּמוֹ עֲרָב1, // וְתַחַת יְרִיעָה2 כָּל יְמוֹתַי מְדוֹרִי?

כְּבָר שִׁכְּחוּנִי3 הָעֲרָבָה וְהַזְּמַן // חֲצֵרִי4 בְּעִירִי — אָן יְדִידֵי חֲצֵרִי5?  1. כמו ערב – כערבי נודד.  ↩

  2. יריעה – אהל. על פי שמואל ב ז ב: אנכי יושב בבית ארזים וארון האלהים יושב בתוך היריעה; שיר השירים א ה: כאהלי קדר כיריעות שלמה.  ↩

  3. שכחוני – השכיחו מלבי.  ↩

  4. חצרי – את חצרי.  ↩

  5. אן ידידי חצרי – אבל היכן הם ידידי חצרי, הלא עליהם החובה לזכר אותי. על פי איוב יט יג־טו: אחי מעלי הרחיק ויודעי אך זרו ממני חדלו קרובי ומיודעי שכחוני גרי ביתי ואמהותי לזר תחשבוני נכרי הייתי בעיניהם.  ↩

המלצות קוראים
תגיות