רקע
ס. יזהר

לא צריך לזרות כעת מלח. אבל בשום אופן אסור לתת להירגע. מפני שכעת הנה נכנסנו לתקופת החושך, וכדי לצאת אין אחרים מלבדנו: להוליך לקראת השלום. להוציא מן הקיפאון ולהתפקח מן “הנדמה לנו”.

וכמו אותו אב שביתו נהרס – והוא חייב לקום ולעשות, ואינו יכול שלא אלא רק לקום ולעשות: כן השמאל הציוני חייב כעת להתחבר ולהתכונן למאבק הגדול. ואולי דווקא המאבק הזה יטלטל אותנו היטב, ואת כל המדמנה המעופשת שלנו – ורק המאבק הזה לא יתן ולא יניח להם – לכל בעלי הידים הגסות ולכל בעלי הזיות הרשע – להוסיף ולהרוס את הארץ להוסיף ולקלקל את העם ואת נפשו.

ושיהיה קול הולך כעת בארץ: מתגייסים למאבק.


יזהר סמילנסקי, 1988

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות