רקע
אלמוני/ת
הקדמה ל"שירים ורשימות" מאת ישראל חצקביץ
mנחלת הכלל [?]
aמאמרים ומסות

[הקדמה]

עם הדפסת ספרו של י. חצקביץ, “אלון במולדת” נשאר אחריו עוד עזבון ספרותי: שירים ורשימות, שבחלקם עוד לא ראו אור ובחלקם נכתבו מזמן.

עם מלאת שנה למותו החלטנו ללקט ולכנס את הניתן לכנוס מהשירים והרשימות הללו. אולם בזה עוד לא סגי.

ברובו המכריע נתפרסם חומר זה בעתוני הגבעה ועלוניה בשעתם. הדברים נכתבו על נושאים שונים הנוגעים בכל מיני שטחים של חיינו. יש ביניהם גם דברים שנכתבו בחפזון, טיוטות, שהוא עוד לא הספיק לעבדן ולהשלימן. אולם אנו מפרסמים גם אותם כמעט בלי שנויים, כי במגמתנו היה ללקט את כל דבריו ולתתם לחברים כמות שהם.

וישנו עוד עזבון אחד, שלצערנו טרם הספקנו לכנסו ולסדרו, ואלה הם דבריו שבעל פה, שנאמרו באספות ובישיבות מוסדות הגבעה ובכנוסי הקבוץ, שבהם ישבו אולי הבטוי המקורי ביותר לרחשי לבו ולהלך מחשבותיו על כל מסכת חיינו. אבל גם בשתי החוברות הצנועות האלו שהוצאנו הצבנו יד וזכר לחייו הצנועים והיפים, שבהם התמזגו העבודה והשירה, האהבה והאמונה לדבר הרמוני והִווּ מסכת חיים אחת שזכרה ישמר בתוכנו לדורות.


המלצות קוראים
תגיות