רקע
האנונימוס (פייטן)
[מפליא נדר לִתְבוּנָתְךָ אֵין חֵקֶר]
עריכה/ההדרה: עזרא פליישר
xמוגש ברשות פרסום [?]
tשירה
פרטי מהדורת מקור: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים; תשל"ד
מוגש לציבור באדיבות: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

שנד

        איש כי יפליא <וי' כז:א>


   מפליא נדר      לִתְבוּנָתְךָ אֵין חֵקֶר1

                  וּבִבְרִיתְךָ לֹא תְשַׁקֵּר2

                  נוֹדֵר וּמְאַחֵר3 תְּחַקֵּר4

                  וְנוֹדֵר וּמְקַיֵּים תְּיַקֵּר5

5                 פּוֹעֵל6 אָוֶון שֶׁקֶר7

                  עֵינָם תְּנַקֵּר

                  וְאוֹתָם תְּקַרְקֵר

                  כְּנָם8 חָכָם בְּסֵקֶר9

                  אַחַר נְדָרִים לְבַקֵּר10
  1. לתבונתך אין חקר: על־פי יש' מ:כח.  ↩

  2. ובבריתך לא תשקר: על־פי תה' מד:יח.  ↩

  3. ומאחר: לשלם נדרו.  ↩

  4. תחקר: תבדוק אותו לסיבת איחורו; ואולי הוא לשון גנאי וביזוי, היפך ‘תיקר’ בטור שלאחריו (השווה: מ‘ זולאי, ידיעות, ו, עמ’ קצד).  ↩

  5. תיקר: תכבד.  ↩

  6. פועל: לפי ההמשך נראה שצ"ל ‘פועלי’.  ↩

  7. שקר: צ"ל, כנראה, ‘ושקר’.  ↩

  8. כנם: כמו שאמר.  ↩

  9. חכם בסקר: כנראה: הנבון בראייתו.  ↩

  10. אחר… לבקר: מש' כ:כה.  ↩

המלצות קוראים
תגיות