רקע
פנחס גריבסקי
הקדמה: ר' יוסף ריבלין בתור סופר ומזכיר לעדת האשכנזים בירושלים

כבר אמרנו בחלק הראשון כי הרב ר' יוסף ריבלין בתור עסקן צבורי, חובב־בונה, היה ממיסדי הועד הכללי “כנסת ישראל” ומזכירו עד יומו האחרון.

צופה היה על פני ירושלים והרבה מכתבים ומאמרים פרסם בעתונים שונים כדבר בעתו שיש להם ערך גדול וחשוב לההיסתוריה הירושלמית.

כמו בעתונים המקומיים: “יהודה וירושלים”, “החבצלת”, ו“הצבי” כן גם בעתוני חו“ל: “המגיד”, “הלבנון”, “המליץ”, ו”הצפירה". מוצאים אנו מכתביו ומאמריו המכילים חומר חשוב לקורות הישוב הישן־החדש, והמה לנו כעת אספקלריא מאירה להביט בה על כל המעשים אשר נעשו באותה התקופה. ומפני יקרת מציאותם וערכם, וחותם האמת הטבוע עליהם אספנו רבים1 מהם בספרנו זה, והיו לזכרון, ולחומר חשוב לההיסטוריון שיבוא לכתבו על ירושלים וקורותיה.

על מאמריו הראשונים היה חותם בשם אדי"ר: אלה דברי יוסף ריבלין.


  1. במקור כתוב בטעות כך: “ברבם ”. הערת פרויקט בן־יהודה  ↩

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות