רקע
פנחס גריבסקי
פנחס גריבסקי
(1873‏-1941)
סופר ומתעד חיי היהודים בירושלים.


v עיון

 

מהדיר החוברות: איתן גור־אריה


[החגיגה להנחת אבן הפנה לביקור חולים האספיטאל]

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תר"ע

נגד המסיון: מכתב חוזר לבני ירושלים

ירושלים: ועד הגנה נגד המיסיון, תרע"ד

ר' בצלאל לפין: תולדותיו ודברי ימי חייו

ירושלם: דפוס צוקרמן, תרפ"ו זמין באתר היברובוקס

הרב יוסף רבלין: חוברת זכרון לשנת השלושים לפטירתו

ירושלים: דפוס ציון, תרפ"ו

מחיי הקראים בירושלים

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרפ"ז

מכתבים על מושבות ארץ ישראל

ירושלים: [מוציא לאור לא ידוע], תרפ"ז

ניר לבית הלוי: זכרון לראש השו"בים וראשון לעדת האשכנזים בירושלם הרב נפתלי יצחק רוהלד הלוי; תולדות חייו מפעליו ומאורעות תקופתו

ירושלים: דפוס ציון, תרפ"ז

בית זקנים וזקנות הכללי בירושלים – ארץ ישראל

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרפ"ח 1928

הארבה בארץ ישראל – תקצ"ח-תרע"ו

ירושלים: דפוס צוקרמן, [תרפ"ח] 1928

קדומים: מתקופת התפתחות הישוב של עדת האשכנזים בירושלים

ירושלים: דפוס העברי, תרפ"ח

פרי הארץ לגאון ולתפארת: תולדות… מוה"ר בן ציון מאיר חי עוזיאל

ירושלים: דפוס העברי, תרפ"ח

תולדות הרב הגאון המפורסם רבי בן ציון אברהם קואינקה… בעי"ק ירושלם

ירושלים: דפוס העברי, תרפ"ח

תוצאה מיוחדת מן הספר אבני ירושלם

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרפ"ח

שלש כתובות הבאות כאחת: שתי כתובות שומרוניות ואחת קראית; בצירוף אגדות, רשימות והערות על שתי הכתות האלו

ירושלים: דפוס העברי, תרפ"ח. זמין באתר היברובוקס

אלבום ארצי ישראלי: קבץ תמונות מבעלי הישוב הישן־החדש וילידי הארץ

ירושלם: דפוס ארץ ישראל, [תרפ"ח?]

חללי בת עמי

ירושלים: דפוס ארץ-ישראל, תרפ"ט

מגנזי העבר: שתי תעודות הסטוריות לתולדות הישוב היהודי בצפת משנות שע“ב-תקל”ח

ירושלם: דפוס העברי, תרפ"ט

מגנזי ירושלם

זכרונות קדומים מתקופת התפתחות הישוב של עדת האשכנזים בירושלים

ירושלים: “מגנזי ירושלים”, תרפ"ח

מגנזי ירושלם, חוברת א

ירושלים: פנחס בן־צבי גראייבסקי, תר"ץ

מגנזי ירושלם, חוברת ב

ירושלים: פנחס בן־צבי גראייבסקי, תר"ץ

מגנזי ירושלם חוברת ג

דפוס ציון של האחים רוהלד, ירושלם, תר"ץ

מגנזי ירושלים, חוברת ד

ירושלים: פנחס בן־צבי גראייבסקי, תר"ץ

מגנזי ירושלם חוברת ה

ירושלים: פנחס בן־צבי גראייבסקי, תר"ץ

מגנזי ירושלים, חוברת ו

ירושלים: פנחס בן־צבי גראייבסקי, תר"ץ

מגנזי ירושלם, חוברת ז

ירושלים: פנחס בן־צבי גראייבסקי, תר"ץ

מגנזי ירושלם חוברת ח: בית־האוצר לזכרונות ירושלם בעבר ובהוה

ירושלים: פנחס בן צבי גראייבסקי, תר"ץ

מגנזי ירושלם, חוברת ט': בית־האוצר ב

ירושלים: פנחס בן צבי גראייבסקי, חסרה שנת הוצאה

מגנזי ירושלם חוברת י: פנקס ירושלם

ירושלים: פנחס בן צבי גראייבסקי, חסרה שנת הוצאה

מגנזי ירושלם חוברת יא: חזון ציון וירושלם

ירושלם : פנחס בן־צבי גראייבסקי, כסלו תרצ"א

מגנזי ירושלם, חוברת י"ב

ירושלים: פנחס בן־צבי גראייבסקי, תרצ"א

מגנזי ירושלם חוברת יג

ירושלם: פנחס בן־צבי גראייבסקי, טבת תרצ"א

מגנזי ירושלם, חוברת י"ד

ירושלם: פנחס בן־צבי גראייבסקי, טבת תרצ"א

מגנזי ירושלם, חוברת ט"ז

ירושלם: פנחס בן־צבי גראייבסקי, זיו תרצ"א

מגנזי ירושלם, חוברת י"ז

ירושלם: פנחס בן־צבי גראייבסקי, סיון תרצ"א

מגנזי ירושלם: חוברת עשרים ושלש

ירושלים: פנחס מ. גראייבסקי, ניסן תרצ"ב

מגנזי ירושלם, חוברת כד

ירושלם: פנחס בן צבי גראייבסקי, תרצ"ב

ספורי כתל המערבי: מגנזי ירושלם

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ו

מגנזי ירושלם, חוברת המאה ועשרים: ספר כנסת ירושלים ואחותה אלכסנדריה של מצרים

ירושלים: פנחס גרייבסקי, תרצ"ו

מגנזי ירושלים, חוברת קכ"ה: בשעריך ירושלם: ירושלים הבנויה, חוברת א–ב

ירושלים: פנחס גרייבסקי; תרצ"ז

בשעריך ירושלם: ירושלים הבנויה, חוברת ג

ירושלים: פנחס גרייבסקי, תרצ"ז

מגנזי ירושלם: שירי רבי יואל משה סלומון

ירושלים: מגנזי ירושלם חוברת קכ“ג, תרצ”ז

הפירמאנים המלכותיים

ירושלים: מגנזי ירושלם, חוברת קכ“ח; תרצ”ז

מגנזי ירושלם: מצה שמורה, כוס ראשון, אז רוב נסים

החרש והמסגר בירושלם

ירושלים: דפוס א“י, תר”ץ

נסים בכר: יליד ירושלים: תולדותיו ופעולותיו

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"א

צרור פרחים: ליום הזכרון, יום פטירתו של רבי יחיאל מיכל פינס

ירושלים: דפוס ציון, תרצ"א זמין באתר היברובוקס

צרור פרחים: לקברו הרוחני של רבי יעקב גולדמן

ירושלים: דפוס ציון, תרצ"א זמין באתר היברובוקס ועוד קישור

ציון לקבר רחל אמנו

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ב זמין באתר היברובוקס

ר' אליהו גודאל: ליום השלושים לפטירתו כה ניסן תרצ"ב

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ב זמין באתר היברובוקס

חברה קדישא גחש"א הראשית והכללית

ירושלים: חברה קדישא גחש"א, [תרצ"ב]

סדר החגיגה לחברת נחלת השבים: ניוארק – ארץ ישראל

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ב זמין באתר היברובוקס

ספר אבני זכרון

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרפ“ח-תרצ”ב

עסקני הצבור בירושלם

ירושלים: דפוס פ' עניו, תרצ"ב

רכושנו הרוחני בירושלים

ירושלים: פ' גרייאבסקי, [תרצ"ב]

רב להושיע: הרב אהרן הלוי טייטלבוים לחג היובל לעשרים שנות עבודתו הציבורית

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ב

שני בתי אבות בישראל: בארץ ישראל צרבינסקי-ברזילי

ירושלים: דפוס רוהלד, תרצ"ב זמין באתר היברובוקס

עדת הבוכרים בירושלם

ירושלים: דפוס פ' עניו, תרצ"ג

ר' שמעון רוקח: ראש עדת היהודים ביפו: לשנת השבעים להולדתו תרכ“ג-תרצ”ג: רשימה קצרה מתולדותיו ופעולותיו על שדה הישוב החדש

ירושלים: דפוס סלומון, תרצ"ג

לזכרון מר זאב אריה ב"ר מאיר גרינשטיין: תולדותיו ודברי ימי חייו / הרב חיים מיכל מיכלין

ירושלם: דפוס צוקרמן, תרצ"ג

הרב ר' אברהם יעקב הכהן: מנהל בתי החולים הצבורים בקור חולים

ירושלים: דפוס צוקרמן, [אחרי תרצ"ג]

צרור פרחים: זכרון לאדם ביקר ר' יחיאל צבי צימירינסקי

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ד זמין באתר היברובוקס

ציון למר אלתר לוין: אסף הלוי איש ירושלם

ציון לאחד מבני ציון המצוינים:.. הר"ר משולם שרגא פייבל לאבל-מנדלזון: ליום שלושים לפטירתו

פרסי פרסיץ: בבתי הת“ת דתשב”ר הכללי והישיבה הגדולה עץ-חיים בעיה“ק ירושלם בשנות תרע”א-ע"ה

ציון לנשמת ר' שאול

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ה

בקורי נסיכי אנגליה בירושלם: בחיי המלכה ויקטוריה

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ה 1935

החובב הבונה מר משה קנטרוביץ

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ה 1935

חזון נחום

ירושלים: דפוס צוקרמן, (תרצ"ה) 1935

חטיבה להעסקן הירושלמי חכם וסופר, עסקן צבורי וחבר פעיל לישוב החדש ר' אליהו האניג ז"ל

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ה 1935

מלחמת היהודים במיסיון: משנת תקפ"ד 1824 לכפירתם עד היום הזה

ירושלים: הסתדרות מרכז הארץ, תרצ"ה זמין באתר היברובוקס

חזון יהודה וירושלם (בעבר ובהוה)

ירושלם: תוצאת פנחס בן צבי גראייבסקי, חוברת המאה ושבע עשרה, תרצ"ו

מגילת היחש לבית אורנשטין: חלק א. רבי אורי, תקס“ו-תרל”ט / מאת אי"ש [יצחק אביגדור] מבית אורנשטין

החומה ושעריה

ירושלם: גנזי ירושלם, חוברת קכ“ט; תרצ”ז

איש ירושלם נחמן גדליהו ברודר

ירושלים: פנחס גריבסקי, תרצ"ז

המעלות לשלמה

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ו

דברי ימי בתי הדאר הראשונים באירופה

ירושלים: דפוס סלומון, תרצ"ח 1938

אבן שיש: ציון לאחד מבני ציון היקרים…מר שלמה ישראל שיריזלי

ירושלים: דפוס סלומון, תרצ"ח 1938

אדרת אליהו

ירושלים: דפוס סלומון, תרצ"ח

חזון עובדיה

ירושלים: דפוס סלומון, תרצ"ח 1938

חטיבה לר' ישראל: בהרב ר' יהושע צרבינסקי

ירושלים: דפוס ח' צוקרמן, [תרצ"ט?]

אשת חיל: הגברת גיטל דינוביץ

ירושלים: דפוס סלומון, תרצ"ט 1939

ספר היישוב

ירושלים: פנחס גרייבסקי, תרצ"ט

בית הדפוס העברי הראשון בירושלם

ירושלים: דפוס סלומון, תרצ"ט 1939

הרמב"ן וירושלם: רבנו משה בן נחמן מגירונדי – אבי הישוב העברי הנוכחי

ירושלים: פ' גרייאבסקי, [תרצ"ט]

זמין באתר היברובוקס – כרך א

זמין באתר היברובוקס – כרך ב

זמין באתר היברובוקס – כרך ג

זמין באתר היברובוקס – כרך ד

תפארת ישראל בארץ ישראל: פרשת חייו ופעולותיו של… רבי ישראל משקלוב… לתקופת מאה השנה לפטירתו

ירושלים: פ' גראייבסקי, (דפוס סלומון), [תרצ"ט]. זמין באתר היברובוקס

דיוקנאה דירושלים (עם משה דוד גאון) מוגן בזכויות עד 2029

(ירושלים: דפוס עזריאל, תשי"ג) זמין באתר היברובוקס

ר' פישל הכהן לאפין: תולדותיו ופעולותיו <תק“ע-תרמ”ט>

זכרון לחובבים ראשונים

ירושלים: משפחת גרייבסקי, תשנ“ב-תשנ”ד

זכרון לחובבים ראשונים כרך א' חוברת א

[ירושלים: משפחת גרייבסקי, תשנ“ב-תשנ”ד], 1992–1994

זכרון לחובבים הראשונים ־ כרך א חוברות ב – י

הוצאת משפחת גרייבסקי, תשנ"ב 1992

זכרון לחובבים ראשונים כרך ב' חוברות יא-כ

בנות ציון וירושלים

ירושלים: יד בן צבי, תש"ס 2000

ברכת השנים

כיבוד יום טוב

ירושלים: התחיה

מגדנות: ספורי כותל המערבי

מזכרת היובל ליוסף צבי רימון

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של פנחס גריבסקי

הקלידו

 • אודי יוליס
 • אילנה רונן
 • איתן גור־אריה
 • אסתר ברזילי
 • בלהה ארגון
 • בנימין בן-ציוני
 • דרור איל
 • הניה וילף
 • זהבה שורץ
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • חנה טל
 • טליה אלמוג
 • יעל זאבי
 • יעקב לוינסקי
 • מאירה שר
 • מיה קיסרי
 • נורית רכס
 • נילי אפשטיין
 • נירה פרדקין
 • עדנה הדר
 • עמירם רונן
 • צחה וקנין
 • קלרה יחזקאל
 • רותי לרנר
 • רחל ויטנברג
 • רחל זלינגר
 • ריקי מלמד
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • שרה ברקוביץ
 • תחיה עצר

הגיהו

 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עמי זהבי
 • צחה וקנין
 • רימון הרכס
 • רינה רוזן
 • שושי סרברו
 • שלי אוקמן

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

קישוריוֹת חיצוניות (תיפתחנה בלשונית חדשה)
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של פנחס גריבסקי

הקלידו

 • אודי יוליס
 • אילנה רונן
 • איתן גור־אריה
 • אסתר ברזילי
 • בלהה ארגון
 • בנימין בן-ציוני
 • דרור איל
 • הניה וילף
 • זהבה שורץ
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • חנה טל
 • טליה אלמוג
 • יעל זאבי
 • יעקב לוינסקי
 • מאירה שר
 • מיה קיסרי
 • נורית רכס
 • נילי אפשטיין
 • נירה פרדקין
 • עדנה הדר
 • עמירם רונן
 • צחה וקנין
 • קלרה יחזקאל
 • רותי לרנר
 • רחל ויטנברג
 • רחל זלינגר
 • ריקי מלמד
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • שרה ברקוביץ
 • תחיה עצר

הגיהו

 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עמי זהבי
 • צחה וקנין
 • רימון הרכס
 • רינה רוזן
 • שושי סרברו
 • שלי אוקמן