רקע
פנחס גריבסקי
פנחס גריבסקי
(1873‏-1941)
סופר ומתעד חיי היהודים בירושלים.


v עיון

 

מהדיר החוברות: איתן גור־אריה

סדר החגיגה להנחת אבן הפנה להבנין החדש: בקור חולים האספיטאל בתוככי ירושלים

ירושלים: [מוציא לאור לא ידוע], [תר"ע]

נגד המסיון: מכתב חוזר לבני ירושלים

ירושלים: ועד הגנה נגד המיסיון, תרע"ד

ר' בצלאל לפין: תולדותיו ודברי ימי חייו

ירושלם: דפוס צוקרמן, תרפ"ו זמין באתר היברובוקס

הרב יוסף רבלין: חוברת זכרון לשנת השלושים לפטירתו

ירושלים: דפוס ציון, תרפ"ו

מחיי הקראים בירושלים

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרפ"ז

מכתבים על מושבות ארץ ישראל

מכתבים על מושבות ארץ ישראל ירושלים: [מוציא לאור לא ידוע], תרפ"ז

ניר לבית הלוי: זכרון לראש השו"בים וראשון לעדת האשכנזים בירושלם הרב נפתלי יצחק רוהלד הלוי; תולדות חייו מפעליו ומאורעות תקופתו

ירושלים: דפוס ציון, תרפ"ז

בית זקנים וזקנות הכללי בירושלים – ארץ ישראל

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרפ"ח 1928

הארבה בארץ ישראל – תקצ"ח-תרע"ו

ירושלים: דפוס צוקרמן, [תרפ"ח] 1928

קדומים: מתקופת התפתחות הישוב של עדת האשכנזים בירושלים

ירושלים: דפוס העברי, תרפ"ח

פרי הארץ לגאון ולתפארת: תולדות… מוה"ר בן ציון מאיר חי עוזיאל

ירושלים: דפוס העברי, תרפ"ח

תולדות הרב הגאון המפורסם רבי בן ציון אברהם קואינקה… בעי"ק ירושלם

ירושלים: דפוס העברי, תרפ"ח

תוצאה מיוחדת מן הספר אבני ירושלם

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרפ"ח

שלש כתובות הבאות כאחת: שתי כתובות שומרוניות ואחת קראית; בצירוף אגדות, רשימות והערות על שתי הכתות האלו

ירושלים: דפוס העברי, תרפ"ח. זמין באתר היברובוקס

חללי בת עמי

ירושלים: דפוס ארץ-ישראל, תרפ"ט

מגנזי ירושלם

זכרונות קדומים מתקופת התפתחות הישוב של עדת האשכנזים בירושלים

ירושלים: “מגנזי ירושלים”, תרפ"ח

מגנזי ירושלם, חוברת א

ירושלים: פנחס בן־צבי גראייבסקי, תר"ץ

מגנזי ירושלם, חוברת ב

ירושלים: פנחס בן־צבי גראייבסקי, תר"ץ

מגנזי ירושלם חוברת ג

דפוס ציון של האחים רוהלד, ירושלם, תר"ץ

מגנזי ירושלים, חוברת ד

ירושלים: פנחס בן־צבי גראייבסקי, תר"ץ

מגנזי ירושלם חוברת ה

ירושלים: פנחס בן־צבי גראייבסקי, תר"ץ

מגנזי ירושלים, חוברת ו

ירושלים: פנחס בן־צבי גראייבסקי, תר"ץ

מגנזי ירושלם, חוברת ז

ירושלים: פנחס בן־צבי גראייבסקי, תר"ץ

מגנזי ירושלם חוברת ח: בית־האוצר לזכרונות ירושלם בעבר ובהוה

ירושלים: פנחס בן צבי גראייבסקי, תר"ץ

מגנזי ירושלם, חוברת ט': בית־האוצר ב

ירושלים: פנחס בן צבי גראייבסקי, חסרה שנת הוצאה

מגנזי ירושלם חוברת י: פנקס ירושלם

ירושלים: פנחס בן צבי גראייבסקי, חסרה שנת הוצאה

מגנזי ירושלם, חוברת י"ב

ירושלים: פנחס בן־צבי גראייבסקי, תרצ"א

מגנזי ירושלם חוברת יג

ירושלם: פנחס בן־צבי גראייבסקי, טבת תרצ"א

מגנזי ירושלם, חוברת י"ד

ירושלם: פנחס בן־צבי גראייבסקי, טבת תרצ"א

מגנזי ירושלם, חוברת ט"ז

ירושלם: פנחס בן־צבי גראייבסקי, זיו תרצ"א

מגנזי ירושלם, חוברת י"ז

ירושלם: פנחס בן־צבי גראייבסקי, סיון תרצ"א

מגנזי ירושלם: חוברת עשרים ושלש

ירושלים: פנחס מ. גראייבסקי, ניסן תרצ"ב

מגנזי ירושלם, חוברת כד

ירושלם: פנחס בן צבי גראייבסקי, תרצ"ב

ספורי כתל המערבי: מגנזי ירושלם

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ו

מגנזי ירושלם, חוברת המאה ועשרים: ספר כנסת ירושלים ואחותה אלכסנדריה של מצרים

ירושלים: פנחס גרייבסקי, תרצ"ו

מגנזי ירושלים, חוברת קכ"ה: בשעריך ירושלם: ירושלים הבנויה, חוברת א–ב

ירושלים: פנחס גרייבסקי; תרצ"ז

בשעריך ירושלם: ירושלים הבנויה, חוברת ג

ירושלים: פנחס גרייבסקי, תרצ"ז

מגנזי ירושלם: שירי רבי יואל משה סלומון

ירושלים: מגנזי ירושלם חוברת קכ“ג, תרצ”ז

הפירמאנים המלכותיים

ירושלים: מגנזי ירושלם, חוברת קכ“ח; תרצ”ז

מגנזי ירושלם: מצה שמורה, כוס ראשון, אז רוב נסים

החרש והמסגר בירושלם

ירושלים: דפוס א“י, תר”ץ

נסים בכר: יליד ירושלים: תולדותיו ופעולותיו

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"א

צרור פרחים: ליום הזכרון, יום פטירתו של רבי יחיאל מיכל פינס

ירושלים: דפוס ציון, תרצ"א זמין באתר היברובוקס

צרור פרחים: לקברו הרוחני של רבי יעקב גולדמן

ירושלים: דפוס ציון, תרצ"א זמין באתר היברובוקס ועוד קישור

ציון לקבר רחל אמנו

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ב זמין באתר היברובוקס

ר' אליהו גודאל: ליום השלושלים לפטירתו כה ניסן תרצ"ב

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ב זמין באתר היברובוקס

חברה קדישא גחש"א הראשית והכללית

ירושלים: חברה קדישא גחש"א, [תרצ"ב]

סדר החגיגה לחברת נחלת השבים: ניוארק – ארץ ישראל

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ב זמין באתר היברובוקס

ספר אבני זכרון

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרפ“ח-תרצ”ב

עסקני הצבור בירושלם

ירושלים: דפוס פ' עניו, תרצ"ב

רכושנו הרוחני בירושלים

ירושלים: פ' גרייאבסקי, [תרצ"ב]

רב להושיע: הרב אהרן הלוי טייטלבוים לחג היובל לעשרים שנות עבודתו הציבורית

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ב

שני בתי אבות בישראל: בארץ ישראל צרבינסקי-ברזילי

ירושלים: דפוס רוהלד, תרצ"ב זמין באתר היברובוקס

עדת הבוכרים בירושלם

ירושלים: דפוס פ' עניו, תרצ"ג

ר' שמעון רוקח: ראש עדת היהודים ביפו: לשנת השבעים להולדתו תרכ“ג-תרצ”ג: רשימה קצרה מתולדותיו ופעולותיו על שדה הישוב החדש

ירושלים: דפוס סלומון, תרצ"ג

הרב ר' אברהם יעקב הכהן: מנהל בתי החולים הצבורים בקור חולים

ירושלים: דפוס צוקרמן, [אחרי תרצ"ג]

צרור פרחים: זכרון לאדם ביקר ר' יחיאל צבי צימירינסקי

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ד זמין באתר היברובוקס

ציון למר אלתר לוין: אסף הלוי איש ירושלם

ציון לאחד מבני ציון המצוינים:.. הר"ר משולם שרגא פייבל לאבל-מנדלזון: ליום שלושים לפטירתו

ציון לנשמת ר' שאול

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ה

בקורי נסיכי אנגליה בירושלם: בחיי המלכה ויקטוריה

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ה 1935

החובב הבונה מר משה קנטרוביץ

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ה 1935

חזון נחום

ירושלים: דפוס צוקרמן, (תרצ"ה) 1935

חטיבה להעסקן הירושלמי חכם וסופר, עסקן צבורי וחבר פעיל לישוב החדש ר' אליהו האניג ז"ל

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ה 1935

מלחמת היהודים במיסיון: משנת תקפ"ד 1824 לכפירתם עד היום הזה

ירושלים: הסתדרות מרכז הארץ, תרצ"ה זמין באתר היברובוקס

חזון יהודה וירושלם (בעבר ובהוה)

ירושלם: תוצאת פנחס בן צבי גראייבסקי, חוברת המאה ושבע עשרה, תרצ"ו

החומה ושעריה

ירושלם: גנזי ירושלם, חוברת קכ“ט; תרצ”ז

איש ירושלם נחמן גדליהו ברודר

ירושלים: פנחס גריבסקי, תרצ"ז

המעלות לשלמה

ירושלים: דפוס צוקרמן, תרצ"ו

דברי ימי בתי הדאר הראשונים באירופה

ירושלים: דפוס סלומון, תרצ"ח 1938

אבן שיש: ציון לאחד מבני ציון היקרים…מר שלמה ישראל שיריזלי

ירושלים: דפוס סלומון, תרצ"ח 1938

אדרת אליהו

ירושלים: דפוס סלומון, תרצ"ח

חזון עובדיה

ירושלים: דפוס סלומון, תרצ"ח 1938

חטיבה לר' ישראל: בהרב ר' יהושע צרבינסקי

ירושלים: דפוס ח' צוקרמן, [תרצ"ט?]

אשת חיל: הגברת גיטל דינוביץ

ירושלים: דפוס סלומון, תרצ"ט 1939

ספר היישוב

ירושלים: פנחס גרייבסקי, תרצ"ט

בית הדפוס העברי הראשון בירושלם

ירושלים: דפוס סלומון, תרצ"ט 1939

הרמב"ן וירושלם: רבנו משה בן נחמן מגירונדי – אבי הישוב העברי הנוכחי

ירושלים: פ' גרייאבסקי, [תרצ"ט]

זמין באתר היברובוקס – כרך א

זמין באתר היברובוקס – כרך ב

זמין באתר היברובוקס – כרך ג

זמין באתר היברובוקס – כרך ד

תפארת ישראל בארץ ישראל: פרשת חייו ופעולותיו של… רבי ישראל משקלוב… לתקופת מאה השנה לפטירתו

ירושלים: פ' גראייבסקי, (דפוס סלומון), [תרצ"ט]. זמין באתר היברובוקס

דיוקנאה דירושלים (עם משה דוד גאון) מוגן בזכויות עד 2029

(ירושלים: דפוס עזריאל, תשי"ג) זמין באתר היברובוקס

ר' פישל הכהן לאפין: תולדותיו ופעולותיו <תק“ע-תרמ”ט>

זכרון לחובבים ראשונים

ירושלים: משפחת גרייבסקי, תשנ“ב-תשנ”ד

זכרון לחובבים ראשונים כרך א' חוברת א

[ירושלים: משפחת גרייבסקי, תשנ“ב-תשנ”ד], 1992–1994

זכרון לחובבים הראשונים ־ כרך א חוברות ב – י

הוצאת משפחת גרייבסקי, תשנ"ב 1992

זכרון לחובבים ראשונים כרך ב' חוברות יא-כ

בנות ציון וירושלים

ירושלים: יד בן צבי, תש"ס 2000

ברכת השנים

כיבוד יום טוב

ירושלים: התחיה

מגדנות: ספורי כותל המערבי

מזכרת היובל ליוסף צבי רימון

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של פנחס גריבסקי

הקלידו

 • אודי יוליס
 • אילנה רונן
 • איתן גור־אריה
 • אסתר ברזילי
 • בלהה ארגון
 • בנימין בן-ציוני
 • דרור איל
 • הניה וילף
 • זהבה שורץ
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • חנה טל
 • טליה אלמוג
 • יעל זאבי
 • יעקב לוינסקי
 • מאירה שר
 • נורית רכס
 • נילי אפשטיין
 • נירה פרדקין
 • עדנה הדר
 • עמירם רונן
 • צחה וקנין
 • קלרה יחזקאל
 • רותי לרנר
 • רחל ויטנברג
 • רחל זלינגר
 • ריקי מלמד
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • שרה ברקוביץ
 • תחיה עצר

הגיהו

 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עמי זהבי
 • צחה וקנין
 • רימון הרכס
 • רינה רוזן
 • שושי סרברו
 • שלי אוקמן
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של פנחס גריבסקי

הקלידו

 • אודי יוליס
 • אילנה רונן
 • איתן גור־אריה
 • אסתר ברזילי
 • בלהה ארגון
 • בנימין בן-ציוני
 • דרור איל
 • הניה וילף
 • זהבה שורץ
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • חנה טל
 • טליה אלמוג
 • יעל זאבי
 • יעקב לוינסקי
 • מאירה שר
 • נורית רכס
 • נילי אפשטיין
 • נירה פרדקין
 • עדנה הדר
 • עמירם רונן
 • צחה וקנין
 • קלרה יחזקאל
 • רותי לרנר
 • רחל ויטנברג
 • רחל זלינגר
 • ריקי מלמד
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • שרה ברקוביץ
 • תחיה עצר

הגיהו

 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עמי זהבי
 • צחה וקנין
 • רימון הרכס
 • רינה רוזן
 • שושי סרברו
 • שלי אוקמן