רקע
שלום רוזנפלד
עוד מסמך סודי

וייעשוּ כולם “אגודה” אחת לעשות רצונך בלב שלם.

 

מן התפילה ומן הקואליציה    🔗

יש בידי להביא לידיעת־הציבור סעיפים מספר ממסמך קואליציוני נוסף, כמוס ביותר, שנחתם בין נציגי הליכוד לבין גורמים דתיים מסוימים, והרי הוא לפניכם:

א) אם יתעורר חשד לעבירה פלילית נגד מי שמועמד להיות שר או סגן־שר, יושעה היועץ המשפטי מתפקידו עד להקמת הממשלה החדשה.

ב) הרבי מגור יהיה ממונה על הנספחים הצבאיים (שיצורפו להסכם).

ג) אגודת־ישראל תקבל מאוצר המדינה דוויזים (מטבע־חוץ בלעז) ביחס ישיר למספר הדיוויזיות של חוזרים־בתשובה.

ד) יחידת־הרַגמים תעשה את שירות־המילואים שלה בכביש רמות.

ה) כל אימת שתתגלה סתירה בין ההלכה לבין חוקי המדינה, יכריע בסכסוך שר־האוצר. 


המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות