רקע
גרשון שופמן
הדבר כשהוא לעצמו

כמה עניה היתה תפיסת העולם שלנו, מה דל ועלוב היה אוצר מושגינו בכלל – בלי מושג מרכזי זה! ולאמיתו של דבר אין זה מושג “פילוסופי” גרידא, אלא יש, יש מוחלט, מחויב המציאות. שכן ברי: זה – מה שאנו מכירים מסביב לנו – אינו. זה אינו, כך אינו!

עמדו על הסתירה הפנימית שבמושג זה (הואיל ואין להעלות על הדעת דבר, שהוא מחוץ להכרתנו וכו'). אבל יערערו עליו המערערים כמה שירצו – ואף־על־פי־כן ישנו! יש דבר כשהוא לעצמו, יש! הוא מחוץ להכרתנו ובתוכה. וזהו כל ה“קוּנץ” שבדבר…

קנט נפעם מהכוכבים ממעל לו ומהחוק המוּסרי בקרבו. ואני משתאה ל“דבר כשהוא לעצמו” וליוצרו.

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות