רקע
ברכה סרי
שומשומין על שום מה?

 

שומשומין על שום מה?    🔗

על שום שלא הספיק

בְצֵקָן של ישראל להחמיץ

בצאתם מאֶרֶץ מצרים בחיפָזון.

בצאתם? או בצֵקָן?

בצאתם של אנשים

ובצֵקָן של הנשים.


 

שומשומין על שום מה?    🔗

על שוּם השומשומין

שמשרין אותָן

וקולפין

וקולין

כדי להכינן לחרוסת

של אחינו בני תימן

שנקראת דוּכַּה על שם הדִיכּוי במצרים

ועל שם הכריות להסבה

שקורין אותן מַדְכֵּא.

ועל שום שמֵסֵבין בליל הסֵדֶר המדַכּאִין

על שולחן נכבד וגבוה יותר

משולחן הנדכאים.


 

שומשומין על שום מה?    🔗

אל תקרֵי שומשומין

אלא סומסום

או גִ’לג’לַאן

כְּמַה שנאמַר בהגדה של פסח

של אמותינו בנות תימן

לפני קריאת ה“מַא כַבַר”.


 

שוּם על שום מה?    🔗

על שום השוּם הירוק והטרי

ששוחקין אותו לזחוג (זחוק)

של החילבָּה

וחותכין עָלִין שלו

למרק הָעוף והבשר…

קליפות על שום מה?

על שום קליפות השום הטריות

שאין זורקין אותן

לאשפה אלא מנקין אותן

וחותכין למרק ולבשר.

דבר אחֵר –

שוּם על שום קליפות השום

שנתייבשו והלבינו

והפכו לבגדי כלוּלוֹת לכַּלוֹת

צחות השינַים מחָלָב.


אל תגידו בגַאת

ואל תספרו בחוצות אשקלון

פן ישמעוה לועסי הגאת (הקאת)

בקריית גת

וסביבות אשקלון.


 

בַּמֶה מדליקין    🔗

ובמֶה אין מדליקין

מדליקין בשֶמֶן שומשומין

ובשמן צנונות

ובשמן פַקוּעות

בעטרָן ובנֵפט.

מפני מה אין מדליקין

בקליפות השוּם?

משום מַראית העַיִן.

משום שחרש, שוטה וקטן

פגיעתן רעה

ואם ידליקו קליפות שוּם

חַישִינַן שמא יזיקו בערב שבת.

בת דוֹסָא אומרת

לכן תשאלו את הדוסִית

המַדליקה שום וחומץ

בתוך כוסית.

רִבִּית עקביא בת מהללאל אומרת־

האומר לשומשומין שיִדלַק

יאמר לשום שיִדלַק

מערב שבת עד ערב שבת.

20/09/05


עֹשֶׂה מלאָכָיו רוּחוֹת

משרתָיו אֵש לֹהט.

תהלים ק"ד
המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות