רקע
אליעזר צוקרמן
אידישע שידוכים

אידישע שידוכים – טייגן אַלע אויף כפרות

אַנדערע ווערן גיך פּטור דערפון

אין אַנדערע האָבן צרות.

די גאַנצע הצלחה

פון דער שיינער משפחה

מחותנים מיט שיינע בערד. –

די אייגן פאַרבונדן

די האַרץ פול מיט וואונדן,

דער פאָטער, די מוטער

ביי דער זייט ביידע,

פירן די טאָכטער צור דער עקדה.


וואָס זאָל מען ריידן, וואָס זאָל מען זאָגן

פון דער היינטיגער וועלט איז דען צו פאַרטראָגן?המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות