רקע
אליעזר צוקרמן
"די וועלט מוז איבערגעשאפן ווערן נאכאמאל"

"איך פרעג: וואַרום

איז אַזוי קרום

געבויט די וועלט?

פאַרוואָס דער בעל־מלאכה

מיט זיין גאַנצער משפחה

ליידט הונגער און קעלט?

און דער לעדיג־גייער, דער פּושטאַק,1

דער הולטאַי, דער ליידאַק,

וואָס שלעפּט זין אַרום אין גאַס

פּוסט און פּאַס

האָט רייכקייט, כבוד און גדולה?

פאַרוואָס האָט דער גאָרישט און יענער אַ פולע?

וואו זי די גערעכטיגקייט? וואו איז דער יושר?

דער אָרעמאַן זאָל האָרעווען און שפּייזן דעם עושר?

שרייען דאַרף מען אָן אַן אויפהער אופן קול:

“די וועלט מוז איבערגעשאַפן ווערן נאכאַמאָל!”


"אַלץ דאַרף ווערן צובראָכן, צושטויסן,

און פון קָאָסמאָס דעם גרויסן

דאַרף אַרויס אַ נייער בנין.

ניטאָ קיין קבצן, קיין גביר;

כ’ווייס ניט: וואו דער אויבנאָן, וואו די טיר.

ניטאָ קיין פריצים, קיין שררות,

יחוס איז אויפ’ן בית־הקברות;

ניטאָ מיין, דיין, קיין אייביקער קנין.

נאָר איז פאַבריק, אין זאַוואָד,

ביי דער מאַשין, ביי דער ראָד,

פון דעם קוימען, פון דעם רויך

לעבט

און שוועבט

אין דער הויך" – – –

שרייען דאַרף מען אָן אַן אויפהער אויפן קול:

“די וועלט מוז איבערגעשאַפן ווערן נאָכמאָל!”

  1. ריקן  ↩

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

אבל אנו משלמים עבור שרתים ועבור פעילות פיתוח, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.