רקע
דוד רמז
תקנות שעת חירום

פקודת סדרי השלטון והמשפט. תש"ח–1948

אניות מעפילים

בתוקף הסמכות המסורה לי בעקב סעיף 9 (א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח–1948, אני, שר התחבורה, מתקין בזה את תקנות־שעת־חרום הבאות:

1. פירושים.

בתקנות אלו –

“אניה” כוללת כל חלק של אניה ואבזריה;

“אנית מעפילים” פירושה כל אניה אשר בה הפליגו עולים לארץ־ישראל בלי רשיונות עליה מטעם ממשלת המנדט, ואשר הגיעה למימי ארץ־ישראל עד ליום ו' באייר תש"ח (15 במאי 1948), והנמצאת מאז במימי מדינת ישראל; “מימי מדינת ישראל” כוללים את המים הטריטוריאליים של המדינה וכל נמל אשר בה;

2. הכרזת אנית מעפילים.

שר התחבורה יכול להכריז, במודעה בעתון הרשמי, ביחס לכל אניה הנזכרת במודעה, שהיא אנית מעפילים, וההודעה תהא ראיה חותכת לתכנה.

3. מנוי מפקח על אניות המעפילים.

שר התחבורה רשאי למנות אדם להיות מפקח על אניות המעפילים (שייקרא להלן “המפקח”). המנוי יפורסם בעתין הרשמי.

4. תפקידי המפקח.

(א) (1) המפקח יבדוק כל אנית מעפילים, בעצמו או על ידי אדם אחר, שימונה למטרה זו.

(2) אם אחרי שהמפקח יבדוק אנית מעפילים, יהא סבור שיש בה משום סכנה או מכשול לאניות או לכלי שיט אחרים הנמצאים או העלולים להמצא בסביבתה, או לתנועת אניות או כלי שיט כאלה, יכריז עליה המפקח כעל אנית מכשול.

(ב) כל הכרזה על אנית מעפילים כעל אנית מכשול תפורסם במודעה בעתון הרשמי, ובמודעה שתודבק במקום בולט בבית המכס הקרוב למקום הימצאה. במודעות תתואר אנית המכשול במידה שתספיק לזהויה. ליום ההכרזה ייחשב יום פרסום המודעה בעתון הרשמי.

(ג) מיום ההכרזה ואילך תהא אנית המכשול בחזקתו של המפקח וברשותו והוא ישלוט בה.

5. הטיפול באניות מכשול.

כעבור שבעה ימים מיום ההכרזה כאמור יוכל המפקח:

(א) למשות את אנית המכשול מהמים, להעבירה ממקומה, לתקנה, לפרקה או להרסה, כולה או מקצתה, או לעשות אחת או יותר מהפעולות האלה:

(ב) למכרה, כולה או מקצתה, ובמחיר שיתקבל על דעתו, ובין לפני התיקון או אחריו, הכל בדרך שימצא לנכון.

6. שימוש בדמי מכירה.

אם ימכור המפקח אנית מכשול, יוכל המפקח לסלק, מתוך דמי המכירה, את ההוצאות שהוציא לשמה לפי התקנות האלה. אם תיוותר יתרה כלשהי, יחזיקה המפקח בתור נאמנם של האנשים הזכאים לה.

7. מסירת אניה לבעליה.

המפקח יוכל למסור אנית מכשול. שטרם נמכרה, לאדם אשר הוכיח למפקח את בעלותו לאניה, בתנאי כי –

(א) יחזיר הבעלים למפקח לפני המכירה את כל ההוצאות שהמפקח הוציא לשמה בעקב תקנות אלה; וכן

(ב) אם ידרוש המפקח, יתחייב הבעלים כי תוך שבעה ימים מיום הדרישה ימשה הבעלים את אנית המכשול מהמים, יעבירה ממקומה למקום שיקבע המפקח, יתקנה, יפרקה או יהרסה, כולה או מקצתה, הכל כפי שהמפקח יורה.

8. רשום אניה לאחר המכירה.

אם בעקב תקנות אלה, תימכר אנית מכשול לאדם היושב במקום אשר חוקי מדינת ישראל חלים בו, או לגוף משפטי הרשום או נחשב כרשום במדינת ישראל, תרשם אנית המכשול בשמו של הקונה במדינת ישראל, וזה בנמל הקרוב למקום המצא אנית המכשול בשעת המכירה.

9. סדרי הרשום.

כדי לבצע את רשומה של אנית מכשול כאמור יספיק אם ימציא המפקח או הקונה לרושם האניות של נמל הרשום את המסמכים הבאים:

(א) העתק חתום של שטר המכר, וכן

(ב) הבהרה בכתב חתומה על ידי המפקח והקונה, בה יודיעו לרושם על המכירה, ובה תצוין במפורש עובדת היות הקונה אדם היושב במקום אשר חוקי מדינת ישראל חלים בו או גוף משפטי הרשום או נחשב לרשום במדינת ישראל, בהתאם למקרה. ולאחר שיוגשו לרושם המסמכים האמורים, ויסולקו מסי הרשום הנאותים ירשום הרושם את אנית המכשול בשם הקונה, בתנאי שלפני הרשום ימצאנה המפקח ראויה להפלגה בים.

10. פקודה פרק קנ"ה.

פקודת הסחורות הנטרפות ודמי ההצלה לא תחול על אניות מעפילים.

11. שם.

תקנות אלו תקראנה בשם “תקנות־שעת־חרום (אניות מעפילים), תש”ח–1948".

דוד רמז, שר התחבורה

ט' באלול תש"ח (13 בספטמבר 1948).מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 49531 יצירות מאת 2734 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־30 שפות. העלינו גם 21102 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!