רקע
ברל כצנלסון
פתיחה ל"קונטרס"

לא “בּמקוֹם ספרוּת” ניתנה חוֹברת זוֹ. ההכנוֹת לעבוֹדה ספרוּתית, אשר תהיה ראוּיה לתנוּעתנוּ וּלמטרוֹתיה, הוֹלכוֹת ונעשֹוֹת. אוּלם אנוּ עוֹמדים רק בּראשיתן. וּלפי שעה, עד אשר יִוָצרוּ המפעלים הספרוּתיים, אשר בּהכנתם אנוּ משקיעים עכשיו מאמצי כּוֹחוֹת, אין אנוּ רוֹאים את עצמנוּ רשאים להימָנע מן המלה הנדפּסת, לשם מילוּי העבוֹדה המעשֹית של “אחדוּת-העבוֹדה”, לשם יצירת קשרים מעשֹיים, מַתמידים עם חברינוּ. בּקוּנטרסים האלה, הבּאים בּמקוֹם חוֹזרים, תבוֹאנה ידיעוֹת קצרוֹת מחיי העבוֹדה והארץ, מעניני ההסתדרוּת, מצרכי השעה, חליפת מכתבי-חברים בּשאלוֹת ההוֹוה, ואגב גם ידיעוֹת מהמתרחש בּעוֹלם ישֹראל, בּעבוֹדת הגאוּלה הלאוּמית, בּתנוּעת החלוּץ והעליה, בּתנוּעת השחרוּר הסוֹציאלית וּבחיי הפּוֹעלים העברים בּעוֹלם.

ניסן תרע"ט.

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות