רקע
אברהם שמואל שטיין
אהבה בצל הצלב: עם הספר

הסיפורים עדיני-הרגש, הכנוסים בספר זה, פרקי-חיים רוטטים הם וחולית-קשר אחת מבריחתם: האהבה ככוח בונה ופורה. האהבה על יסוריה ונחמותיה.

אם האיבה סגולתה לפשוט כקוץ הממאיר, סגולתה של האהבה להתרכז בנושאה ולהתייחד בו. זו חולשתה – וזה כוחה, וכל שזכה היא לו מעיין מרפא ועוז במבחני החיים וזלעפות סופותיהם.

ומבלי משים עולה בלבך ההרהור בדור אכול-איבה זה: האין גם אשרה של חברת-העתיד באהבה – אהבת אדם ועם ומולדת, אהבת ערכי הצדק וחמדת היופי שבחיים.

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות