רקע
רחל מורפורגו
אחלה לקוני

אחלה לקוני / רחל מורפורגו


א.

אֲחַלֶּה לְקוֹנִי לְמַלֵּא רְצוֹנִי לְהָפֵר יְגוֹנִי לְכַפֵּר עֲוֹנִי

לְקוֹנִי אֲחַלֶּה רְצֹונִי לְמַלֵּא יְגוֹנִי לְהָפֵר עֲוֹנִי לְכַפֵּר

לְמַלֵּא רְצוֹנִי אֲחַלֶּה לְקוֹנִי לְכַפֵּר עֲוֹנִי לְהָפֵר יְגוֹנִי

רְצוֹנִי לְמַלֵּא לְקוֹנִי אֲחַלֶּה עֲוֹנִי לְכַפֵּר יְגוֹנִי לְהָפֵר

לְהָפֵר יְגוֹנִי לְכַפֵּר עֲוֹנִי אֲחַלֶּה לְקוֹנִי רְצוֹנִי לְמַלֵּא

יְגוֹנִי לְהָפֵר עֲוֹנִי לְכַפֵּר לְקוֹנִי אֲחַלֶּה לְמַלֵּא רְצוֹנִי

לְכַפֵּר עֲוֹנִי לְהָפֵר יְגוֹנִי רְצוֹנִי לְמַלֵּא לְקוֹנִי אֲחַלֶּה

עֲוֹנִי לְכַפֵּר יְגוֹנִי לְהָפֵר לְמַלֵּא רְצֹוִני אֲחַלֶּה לְקוֹנִי


ב.

מְחֻלָּל בַּגָּלִיל נֶהֱלָל בֶּחָלִיל מְהֻלָּל בֶּאֱלִיל כְּצוֹלָל יְיֵלִיל

בַּגָּלִיל מְחֻלָּל בֶּחָלִיל נֶהֱלָל בֶּאֱלִיל מְהֻלָּל יְיֵלִיל כְּצוֹלָל

נֶהֱלָל בֶּחָלִיל מְחֻלָּל בַּגָּלִיל כְּצוֹלָל יְיֵלִיל בֶּאֱלִיל מְהֻלָּל

בֶּחָלִיל נֶהֱלָל בַּגָּלִיל מְחֻלָּל יְיֵלִיל כְּצוֹלָל בֶּאֱלִיל מְהֻלָּל

מְהֻלָּל בֶּאֱלִיל כְּצוֹלָל יְיֵלִיל מְחֻלָּל בַּגָּלִיל נֶהֱלָל בֶּחָלִיל

בֶּאֱלִיל מְהֻלָּל יְיֵלִיל כְּצוֹלָל בַּגָּלִיל מְחֻלָּל בֶּחָלִיל נֶחֱלָל

כְּצוֹלָל יְיֵלִיל מְהֻלָּל בֶּאֱלִיל בֶּחָלִיל נֶהֱלָל בַּגָּלִיל מְחֻלָּל

יְיֵלִיל כְּצוֹלָל בֶּאֱלִיל מְהֻלָּל נֶהֱלָל בֶּחָלִיל מְחֻלָּל בַּגָּלִיל

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות