רקע
רחל מורפורגו
רחל מורפורגו
(1790‏-1871)
המשוררת העברית הראשונה, כתבה שירים למגירה - רק לאחר מותה פורסמו שיריה.


t שירה

סיפור תולדות המחברת, מאת יצחק חיים קסטליוני

 

“עוגב רחל”

בהוצאת מחברות לספרות, תש"ג

א. וזאת אשר שרה רחל על חתונתה:

ב. להבין משל ומליצה

ג. אותותינו ראינו עוד נביא לבב חכמה, כי אין אתנו יודע עד מה:

ד. ואלה דברי רחל בבוא לאזניה כי שמה נזכר לתהלה במכתבי העתים:

ה. לכל צהלת חתנים נעימים

ו. וזה השיר לכלה הנ"ל ביום צאתה מטריאסטי ללכת עם חתנה אל פאדובה:

ז. כדי לזכות את הרבים אקרא אלה הדברים: אליכם אישים אקרא:

ח. קורות הזמן:

ט. קרבן פס"ח אשר יפס"ח על בתי קרובי היקרים:

י. אל חכם הרזים בכל מיני חרוזים

יא. אל מעלת החכם הרופא

יב. תמורת תשואת דודאים

יג. חידה אחת קטנה

יד. לשמחת תקופת השנים

טו. אל מות החסידה מרת לאה אשת אברהם הכהן, אדר תרי"א:

טז. לכבוד הדודים היקרים

יז. ואז נזכה, לה' חננאל פארגעס:

יח. קול ברמה נשמע:

יט. שיר תהלה

כ. כל הבורחים מקטב הקאלערא:

כא. בשנת ויתר עז אדר

כב. קינה היא אל הלקח ארון האלהים

כג. חידה: מי זה ומי זה הוא

כד. חידה: לפני גבעות חוללתי:

כה. חידה: עפר אני בחיי

כו. וצדיק יסוד עולם:

כז. דברי תנחומים אל נכדי כי מתה בתו בת שלש שנים:

כח. מצ"ק הזקנה הנכבדת

כט. לכבוד היקר והנעלה

ל. אל גרם המעלות

לא. ראה זה חדש הוא:

לב. ומאותות השמים אל תחתו:

לג. לכבוד המשובח והמפואר

לד. לכבוד מעלת הרבנים כמהר"ר מרדכי אשכנזי

לה. [עד לא זקנתי, עת לא ישנתי]

לו. שמע אמרי שפר:

לז. אתמול עבר עלי רוח השיר

לח. עדה המצבה:

לט. ביום ג' ד' בא גד

מ. אמרתי בלבי:

מא. הזמנה ללכת לשתות מי רפואה

מב. רציתי לקנות חומץ כשר

מג. הנה כשל זדון:

מד. אנסה אך הפעם:

מה. הוי עמק עכור

מו. מכתב זכרון אל מעלת החכם הרופא

מז. קינה היא בשנת "כטל לישראל"

מח. שיר אחרון

חליפת-שירים בין שד"ל לבין רחל מורפורגו

מט. לאשה חכמה בת אחות אבי

נ. וזאת תשובת רחל לשד"ל

שורות נוספות

נא. * [אחלה לקוני למלא רצוני]

נב. וזאת מצבת קבורת רחל מורפורגו אשר הכינה לעצמה בימי נעוריה:

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיה של רחל מורפורגו

הקלידה:

  • רחל אוסטרובסקי

זרקור על יצירה

נשים יוצרות

רחל מורפורגו, המשוררת העברית הראשונה, בת המאה ה 19, כתבה שירים למגירה - רק לאחר מותה פורסמו שיריה. ראו שיר שחיבר עליה קרוב משפחתה, שמואל דוד לוצאטו (שד"ל)
יצירות בַּמאגר על אודות המחבר/ת
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיה של רחל מורפורגו

הקלידה:

  • רחל אוסטרובסקי