רקע
אלכסנדר שור
אלכסנדר שור
(1881‏-1943)


a מאמרים ומסות

 

מבוא ל“כתבי יוסף בן מתתיהו” / יוספוס פלאביוס / מתרגמים מיוונית

ירושלים: ר' מס, ת“ש 1939-תש”ו 1945

s יצירות מתורגמות

 

היסטוריות (כתבי הרודוטוס) / הרודוטוס

תרגום מיוונית עתיקה; ירושלים: הוצאת ראובן מס, תרצ“ה-תרצ”ז.

גרמניה / טאקיטוס

תרגום מלטינית; ירושלים: הוצאת ראובן מס, תרצ"ה.

מקבים ד'

תרגום מיוונית עתיקה; בתוך: אברהם כהנא‎ (עורך), הספרים החיצונים: לתורה לנביאים לכתובים ושאר ספרים חיצונים, כרך ב, תל אביב: הוצאת מקורות, תרצ"ז, עמ' רנח–רפו.

קדמוניות היהודים / יוספוס פלאביוס (יוסף בן-מתתיהו)

תרגום מיוונית עתיקה; ירושלים: הוצאת ראובן מס, ת“ש-תש”ו, 1939–1945.

חיי שנים-עשר הקיסרים / סואטוניוס

תרגום מלטינית; תל אביב: מסדה, תשט"ו.

על החינוך / פלוטרכוס

תרגום מלטינית; תל אביב: מסדה, תשט"ו.

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אלכסנדר שור

הקלידו

 • אילנה רונן
 • אשר שחם
 • בלהה ארגון
 • חוה ראוך-סטקלוב
 • יעל לוריא
 • נגה רובין
 • רחל זלינגר
 • רפאל העברי
 • שולמית רפאלי
 • שימחה בינות
 • תמר ניצן

הגיהו

 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • צחה וקנין־כרמל
 • רחל ויטנברג
 • שלי אוקמן־
 • שמחה בינות

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

קדמוניות היהודים / יוסף בן מתתיהו; גרמניה / טאקיטוס; היסטוריות / הרודוטוס; חיי שנים-עשר הקיסרים / סווטוניוס

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אלכסנדר שור

הקלידו

 • אילנה רונן
 • אשר שחם
 • בלהה ארגון
 • חוה ראוך-סטקלוב
 • יעל לוריא
 • נגה רובין
 • רחל זלינגר
 • רפאל העברי
 • שולמית רפאלי
 • שימחה בינות
 • תמר ניצן

הגיהו

 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • צחה וקנין־כרמל
 • רחל ויטנברג
 • שלי אוקמן־
 • שמחה בינות