רקע
אליעזר מיטרופוליטנסקי
אליעזר מיטרופוליטנסקי
(‏-)


a מאמרים ומסות

 

אגדות יון

ורשה: א' גיטלין, תרפ"ב.

כרך א

כרך ב

כרך ג

אגדות הבלקנים

ורשה: ברקאי, תרפ"ג

גיאוגרפיה

ורשה: גיטלין, [תרפ"-?] – תרפ"ט 1928.

כרך א – ידיעות כלליות

כרך ב – אוסטרליה אפריקה ואמריקה

כרך ג – אסיה וארץ ישראל

כרך ד – אירופה חלק א

כרך ה – אירופה חלק ב

מורה הדקדוק

ורשה: נגה, תרפ"ד.

s יצירות מתורגמות

 

מפתח הזהב, או המאורעות הנפלאים של בורטינו / אלכסי ניקוליויץ' טולסטוי

(ורשה: הוצאת עולמי), [תרפ"-].

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אליעזר מיטרופוליטנסקי

הקלידו:

 • אמיר ברטוב

 • ג"ס

 • ערן גרף

 • רחל זלינגר

הגיהו:

 • נורית רכס

 • שלי אוקמן

 • עמינדב ברזילי

 • צחה וקנין

סרקה:

 • צחה וקנין

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

אגדות יוון; אגדות יוון - חלק ב'; אגדות יוון – כרך א

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אליעזר מיטרופוליטנסקי

הקלידו:

 • אמיר ברטוב

 • ג"ס

 • ערן גרף

 • רחל זלינגר

הגיהו:

 • נורית רכס

 • שלי אוקמן

 • עמינדב ברזילי

 • צחה וקנין

סרקה:

 • צחה וקנין