רקע
חיים זליג סלונימסקי
חיים זליג סלונימסקי
(1810‏-1904)
מוציא לאור עברי, אסטרונום, ממציא, עורך מדעי, מייסדו ועורכו הראשון של עיתון "הצפירה", צנזור רשמי מטעם השלטון הצארי בעיר ז'יטומיר וראש בית המדרש הממשלתי לרבנים בז'יטומיר.


v עיון

 

כוכבא דשביט

וילנה: בנימין ראטנברג, תקצ"ה 1835

מוסדי חכמה

ווילנא והוראדנא: מנחם מן ושמחה זימל, 1834

מציאת הנפש וקיומה חוץ לגוף

ווארשא: דפוס י' לעבענזאהן, תרי"ב

אות זכרון לאלכסנדר פאן הומבאלד

בערלין: פייט ושותפו דפוס יוליוס זיטטענפעלד, תרי"ח

מציאות הנפש וקיומה חוץ לגוף

ווארשא: דפוס H. BOMBERG, תרי"ח 1858

ספר יסודי חכמת השעור

זיטאמיר: דפוס א. ש. שאדאוו, תרכ"ו 1865

תולדות השמיים

זיטאמיר: דפוס אברהם שלום שאדאוו, תרכ"ו 1866

גלוי דעת חדשה

אדעסא!: מוציא לאור לא ידוע, תרכ"ז

אותות השמים

אדעסא: דפוס ל' ניטשעוא צעדערבוים, תרכ"ח

קנאת סופרים

ווארשא: דפוס ח' קעלטער, תרל"ד

יסודי העבור

ווארשא: דפוס מ. לעווינסקי, תרמ"ט 1888

מאמרי חכמה: מלוקטים מכתבי-העת הצפירה והכרמל

ווארשא: האחים שולדבערג, תרנ"א

מלשני בסתר

אדעססא: א' דוכנא, 1893

איגרות חיים זעליג סלאנימסקי

ירושלים: מוסד הרב קוק, תשכ"ו

שתי איגרות נוספות של חז"ס

ירושלים: מוסד הרב קוק, תשכ"ו

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של חיים זליג סלונימסקי

הקלידו

  • שמחה בינות
  • שולמית רפאלי

הגיהו

  • שמחה בינות

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

תולדות השמיים; כוכבא דשביט; אות זכרון לאלכסנדר פאן הומבאלד

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של חיים זליג סלונימסקי

הקלידו

  • שמחה בינות
  • שולמית רפאלי

הגיהו

  • שמחה בינות