רקע
גדליה אלקושי
גדליה אלקושי
(1910‏-1988)
ביבליוגרף של הספרות העברית, עורך, פילולוג וחוקר הספרות העברית החדשה וספרות ההשכלה. פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב וממחברי האנציקלופדיה העברית


a מאמרים ומסות

 

ביבליוגרפיה של מאמרי יהודה ליב גורדון : למלאת מאה שנה להולדתו

‏ קרית ספר ח, ב (תרצא) 248–262

יוסף מיזל, “ר' שאול פינחס רבינוביץ (שפ"ר); האיש ופועלו” (1943)

קרית ספר כ (תשד) 194–191

יבול ספרותנו

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, ת“ש-תש”ה (ת"ש בחתימת גדליה אלקס)

מבוא וביאורים למבחר כתבים / נפתלי הרץ ויזל

ירושלים: עבר, תשי"ב

מבוא וביאורים ללקט כתבים / שמואל דויד לוצאטו (שד"ל)

תל אביב: מ' ניומן, תשי"ד

מבוא והערות לצרור איגרות / קלמן שולמאן אל יהודה ליב גורדון (יל"ג)

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תש"ך

תעלומת אביעזר מקאנדיא ופתרונה [=הרב יצחק דראבקין] ‏ מאזנים; ירחון לספרות כב (תשכו) 342–341

“העיתונות העברית בוילנה במאה ה-19”

העבר יג (תשכ"ו), 59–97; יד (תשכ"ז), 105–152

ראשיתו של משה גיל ז"ל

מאזנים; ירחון לספרות כה (תשכז)

לתולדותיו של חידוש לשוני, “מחרך”

לשוננו לעם יט (תשכח) 211–207

שלוש איגרות של רב צעיר ז"ל ‏ בצרון; רבעון לספרות, הגות ומחקר ס (תשכט) 72–65

מבוא וביבליוגרפיה מוערה לכתבים נבחרים / משה גיל

ירושלים: אגודת “שלם” על ידי ר. מס, תש"ל

מבוא וביבליוגרפיה מוערת ליאנוש קורצ’אק בעברית

לוחמי הגיטאות: בית לוחמי הגיטאות ע“ש יצחק קצנלסון, תשל”ב

מבוא, הערות ומפתחות לאיגרות צבי וויסלבסקי

ירושלים: קרית ספר, תשל"ג

שוב על מחברה של החוברת האנונימית “Die jüdische Frage in der orientalischen Frage”

קרית ספר מח (תשלג) 756–754

מכתבי אברהם מאפו ‏ הספרות ד (תשלג) 376–395

על י.ל. פרץ בכינוס צ’רנוביץ ‏ מאזנים; ירחון לספרות לט (תשלד) 338

ספיחי פולמוס ‏ מאזנים; ירחון לספרות מב (תשלו) 215–212

מתרגמי “שמונה פרקים” לרמב"ם ומפרשיו

עלי ספר ב (תשלו) 53–64

בית החפשית‏

לשוננו לעם כח (תשלז) 60

מענה למ. בן-יעקב‏

מאזנים; ירחון לספרות מד (תשלז) 48–52

v עיון

 

ביבליאוגרפיה של בר-טוביה

תל-אביב: מחברות לספרות, תשכ"ד 1964

נחלת צבי: ביבליוגראפיה מוערת של כתבי ד"ר צבי וויסלבסקי ושל הספרות עליו

ירושלים: “עכשיו”, תשכ"ז 1966

f מילונים ולקסיקונים

 

אוצר פתגמים וניבים לטיניים

תל אביב: י. שרברק, (c1959)

אוצר פתגמים וניבים לאטיניים: מתורגמים לעברית בליווי ביאורים הסברים ומקבילות עבריות וארמיות

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשמ"ו

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של גדליה אלקושי

הקלידו

  • מלאכי שפר ז"ל
  • שמחה בינות

הגיהו

  • שולמית רפאלי
  • שמחה בינות

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

התרבות ההליניסטית והתרבות הרומית / תדאוש ז'לינסקי; תרבות יון העתיקה / תדאוש ז'לינסקי; דת יון – מורה דרך בדת יוון העתיקה / תדאוש ז'לינסקי

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של גדליה אלקושי

הקלידו

  • מלאכי שפר ז"ל
  • שמחה בינות

הגיהו

  • שולמית רפאלי
  • שמחה בינות