רקע
אבינעם ילין
אבינעם ילין (1900‏-1937)
מחנך ומזרחן, איש ירושלים, מומחה לערבית וחוקר בספרות ישראל. יליד ירושלים, למד בגן הילדים העברי הראשון בירושלים. בתקופת המרד הערבי הגדול הותקף על ידי ערבים סמוך למשרדו ונפטר מפצעיו למחרת
יצירות שהועלו למאגר: 2 יצירות
a מאמרים ומסות

 

הרעש בארץ ישראל בראשית המאה הששית

ירושלים: דפוס י“א ווייס, תרפ”ח

מכתב מירושלים: לראשי עדת הקראים במצרים

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ד

אסף כתבי הגניזה: אשר בבית עקד הספרים הלאמי בירושלים

ירושלם: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ה

מבוא ל"ספר אחיקר החכם"

(ראה הספר ביצירות מתורגמות)

ברלין: ירושלים: מוריה-דביר, תרפ"ג

v עיון

 

שער לשוננו: ספר למוד ליסודות הלשון / עם אחרים

תל אביב: אמנות, תרצ“ג 1932-תרצ”ו 1936

להוראת השפה הערבית: בביה"ס התיכוני העברי

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תרצ"ט

ספר למוד ליסודות הלשון לשנה הרביעית בבית הספר העממי: ולמקבילה לה בבה"ס התיכונים / עם אחרים

תל אביב: חברת אמנות, ת"ש 1939

לקוטי קריאה בערבית: לקטום וערכום בצרוף הערות ומלון אבינעם ילין ולוי ביליג

חיפה: בית הספר הריאלי העברי, תש"ג

ספר למוד ליסודות הלשון לשנה השישית בבית הספר העממי: ולמקבילה לה בבה"ס התיכונים / עם אחרים

תל אביב: חברת אמנות, תש"ה 1944

תורת המשפט: … לכתות ז-ח בבית הספר העממי ולמקבילות להן בבתי הספר התיכונים / עם אחרים

תל אביב: חברת אמנות, תש"ה 1945

כיצד נוטים שמות / מאת אבינעם ילין, אריה אילן ואריה אלקלעי.

תל אביב: חברת אמנות, תש"ה c1945

כיצד אנקד: לכתות ז-ח בבית הספר העממי ולמקבילות להן בבתי הספר התיכונים /עם אחרים

תל אביב: חברת אמנות, תש"ז

ספר לימוד ליסודות הלשון לשנה החמישית בבית הספר העממי ולמקבילה לה בבה"ס התיכונים / עם אחרים

תל אביב: אמנות, תשי"ז 1956

כיצד נוטים פעלים: … לכתות ז-ח בבית הספר העממי ולמקבילות להן בבתי הספר התיכונים / עם אחרים

תל אביב: חברת אמנות, תש"ט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אבינעם ילין

הקלידו

  • דניאל פריש

הגיהו

  • נורית רכס

עדכונים אחרונים

יצירות על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אבינעם ילין

הקלידו

  • דניאל פריש

הגיהו

  • נורית רכס