רקע
יצחק בן־צבי
יצחק בן־צבי
(1884‏-1963)
נשיאהּ השני של מדינת ישראל, חלוץ בתקופת העלייה השנייה, היסטוריון ומראשי תנועת העבודה בארץ ישראל. בין תפקידיו הציבוריים היה ממייסדי "פועלי ציון", יו"ר הוועד הלאומי, חבר ועד הקהילה בירושלים וחבר הכנסת מטעם מפא"י. כחוקר עסק בתולדות עם ישראל וארץ ישראל והתמקד בחקר קהילות ישראל השונות, בראשן עדות המזרח. נבחר שלוש פעמים לכהונה כנשיא מדינת ישראל


a מאמרים ומסות

 

לשאלות עבודתנו בארץ (בשם העט אבנר)

ירושלם: אחדות, תרע"ג

העברית בארצנו

ניו יורק: ההסתדרות העברית באמריקה, תרע"ז

התנועה הערבית

יפו: הוצאת עבודה, תרפ"א

הישוב היהודי בכפר פקיעין

תל-אביב: אחדות העבודה, תרפ"ב

עתלית, שמה ועתיקותיה

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ה?

שאר ישוב: מאמרים ופרקים בדברי ימי הישוב העברי בא"י ובחקר המולדת

תל אביב: דבר, תרפ"ז

ירושלים

ירושלים: קרן היסוד, תרצ"ו

העולם המוסלמי והעולם הערבי

ירושלים: הקרן הקימת לישראל, תרצ"ז 1936

הערות והוספות בתוך: קדמוני השומרונים וחבורי חכמיהם: בלשון הערבית / מאת יעקב בן עזי הכהן

תל אביב: מוציא לאור לא ידוע, תרצ"ט

[אסף תדפיסים]

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תרצ“ח–תשכ”ד:

[א]: מכתבו של ר' מנחם החברוני. תרצ"ח.

[ב]: מצודת היהודים במאה הט“ז והקיסריה שבצפת. תש”ד.

[ג]: על בתי-הקברות הסמוכים לספר. תש"ד.

[ד]: שתי כתובות-קברים יהודיות-ארמיות מסביבות צוער.

[ה]: ארבע אגרות שדרי"ם מחברון ומצפת לפיסה.

[ו]: אגרות מכורדיסתאן מן המאות הי“ח-הי”ט. תשי"א.

[ז]: היישוב היהודי ביפו בתקופה העותמאנית. תשט"ו.

[ח]: מקורות לתולדות יהודי פרס. תשי"ט.

[ט]: שלוחי צפת באיטליה במאה הי“ח. תשכ”ב.

[י]: מכתב מארץ ישראל (מתחלת המאה הי"ז) מאת ר' מרדכי מרויסטיץ. תש"ו.

[יא]: ספר אבישע. 1958.

[יב]: “כתר התורה” של בן-אשר שנכתב בארץ-ישראל. תשי"ח.

[יג]: מקום קבורתו של ש“ץ והעדה השבתאית באלבניה. תשי”ב.

[יד]: אבן-מזוזה שומרונית מכתב ביל“ו. תשי”ד.

[טו]: מכתב סוחרי יהודי מהמאה הי"א.

[טז]: מקדשיה הירושלמי וכתרי התורה שבבתי-הכנסת הקראיים בקושטא ובמצרים. תשי"ז.

[יז]: ירושלים בימי שלטון העותמאני. יהודי וירושלים, תשי"ז.

[יח]: “כתר התורה” של בן-אשר. תש"ך.

[יט]: לוחות-האבן מבית הכנסת הקדום בקאי-פנג-פו. תשכ"א.

[כ]: ארץ-ישראל בשעת חרום. (המשבר הכלכלי). [תרע"ה?].

[כא]: לבקורינו במערכת יהושפט. [תרפ"ה].

[כב]: לתולדות הישוב היהודי בכפר יוסף. תרפ"ו.

[כג]: ספר תורה שומרוני. תרפ"ח.

[כד]: לקוטים שמרוניים. א. כתבת שומרונים מהמאה החמישית להגרה. – ב. שלשת ספרי תורה שמורניים. תרצ"ד.

[כה]: הכתב השמרוני בכתבי הגאונים. ת"ש.

[כו]: יהודי ח’יבר וגורלם. ת"ש.

[כז]: מסתערבים בארץ-ישראל. ת"ש.

[כח]: לישובינו בארץ ישראל במאה הי"ז. [תש"ב].

[ל]: מכתבים מירושלים : מזמן ביקורו השלישי של משה מונטפיורי. תשי"א.

[לא]. אגרות ר' ישראל משקלוב ואשתו למשה מונטיפיורי. תשכ"ג.

[לב]. חליפת אגרות בין הראש“ל יעקב שאול אלישר לרב הכולל בקושטא רבי משה הלוי. תשכ”ג 1963.

[לג]. שאלוניקי. תשכ"א 1961.

[לד]. על יהודי איטליה. תשט"ז.

[לה]. תעודות לתולדות יהודי פרס בימי השאח נאצר אל-דין.

[לו]. ודן למה יגור אניות? תשכ"ד.

[לז]. תיאורו של רבי נתן מארג’י שד“ר צפת על חיי השומרונים. תשכ”ב 1962.

גולת ישמעאל ובנין ישראל

תל אביב: מרכז לתרבות והסברה, תשי"א

השבתאים בזמננו

לונדון: אררט, תשי"ד?

מחקרים בכתר ארם-צובה

ירושלים: הוצאת הספרים ע“ש י”ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תש"ך

על יהודי איטליה: דברי הנשיא בכנס ראש-חודש המוקדש לעולי איטליה, אב תשט"ו - בית הנשיא, ירושלים

ירושלים: בית הכנסת כפי מנהג בני רומי, תשכ"ג

הקדמה לספר התעודות של הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל: תרע“ח-תש”ח 1948–1918 … / כינס משה אטיאש

ירושלים: דפוס ר. ח. הכהן, תשכ"ג 1963

ספר זכרון ליצחק בן צבי: מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח … / בעריכת מאיר בניהו

ירושלים: מכון בן צבי באוניברסיטה העברית, תשכ"ד

מחקרים ומקורות

ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשכ"ז 1967

ארץ-ישראל בעבר ובהווה / עם דוד בן-גוריון

ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תש"ם 1979

יצחק בן-צבי: הנשיא השני: מבחר תעודות מפרקי חייו (1884–1963)

ירושלים: מדינת ישראל, ארכיון המדינה, תשנ"ח 1998

j זכרונות ויומנים

 

מסעות בשבילי הארץ ושכנותיה: מתוך רשימות-דרך ויומנים

ירושלים: המכון להוצאה בישראל, תש"ך

זכרונות ורשומות מהנעורים עד 1920

ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשכ"ו

החזון והגשמתו: פרקי זכרונות ורשימות על בעיות ההסתדרות

תל אביב: תרבות וחינוך, 1968

רשמי דרך

ירושלים: יד יצחק בן צבי - המחלקה לפעולות חינוך והדרכה, תשל"ב

w מכתבים

 

הגדודים העבריים: אגרות

ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשכ"ח

v עיון

 

אוכלוסנו בארץ

ורשה: הועד הפועל של ברית הנוער ומרכז החלוץ העולמי בהשתתפות הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, תרפ“ט–תרצ”ב

כתבי יצחק בן-צבי

תל אביב: מצפה, תרצ“ו 1935–תרצ”ז 1936

פועלי ציון בעליה השניה

תל אביב: הוצאת מפלגת פועלי ארץ ישראל ואיחוד עולמי פועלי ציון צ.ס. התאחדות, תשי"א 1950

היישוב בתקופה העותמאנית

תל אביב: קצין חינוך ראשי/ענף השכלה, תשי"ט 1959

נדחי ישראל

ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשכ"ז

ארץ ישראל ויישובה בימי השלטון העותמאני

ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשכ"ט

ספר השומרונים

ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תש"ל

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק בן־צבי

הקלידו

  • אילנה רונן

הגיהו

*עמינדב ברזילי

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

הגדודים העבריים: אגרות

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק בן־צבי

הקלידו

  • אילנה רונן

הגיהו

*עמינדב ברזילי