רקע
יהודה אריה ממודנה
יהודה אריה ממודנה
(1571‏-1648)
רב, דרשן, סופר ומשורר ומגיה ספרים. עסק גם במקצועות חופשיים – מנהל תיאטרון ואקדמיה למוזיקה בגטו של ונציה.


t שירה

 

אות לטובה: לראש הרופא הנעלה כמהר"ר דוד חיים לוריאה, בהולד לו את שמעון בנו

מנטובה: מוציא לאור לא ידוע, שצ"ג 1633

בקשה להזכיר לאל זכות המתים, בתוך “צדוק הדין” / נדבת החברה הקדושה של גמילות חסדים ק"ק אשכנזים,

פאדובה: Antonio Bianchi, תרל"ג

דיואן / לר' יהודה אריה ממודינה

פילדלפיה: חברת ההוצאה היהודית באמריקה, תרצ"ב

בליל חמיץ: אוסף תושבחות ושירות מנבוני עם ביום כתרו בכתר הפילוסופיה והרפואה בפאד“ווה האלוף הרופא כהח”ר יוסף חמיץ בן יהודה חמיץ

ירושלים: דפוס ארץ ישראל, תרצ"ח

k מחזות

 

ספר תלמיד צחקן מוסרי

פירדא: דפוס אברהם בינג ובונפט שניאור, תפ"ג

a מאמרים ומסות

 

סוד ישרים

וירונה: Francesco Rossi, ת"ז

סור מרע: ויכוח על משחק הקלפים

פרנקפורט ע“נ מין: דפוס אנטון היינשייט, תע”ג

מאמר מגן וצנה (ונוסף עליו קיצור שני חבוריו מגן וחרב עם חיי יהודה)

ברעסלויא: דפוס ה' זולצבאך, תרט"ז

ארי נוהם: ספקות וריבות על תולדות ס' הזהר עם וכוח נגד בעלי הקבלה

לייפציג: Karl Tauchnitz, 1840

מגן וחרב: חבור נגד הנצרות

ירושלים: מקיצי נרדמים, תש"ך

מבחר פרקים מכתבי ר' יהודה אריה ממודינא: ובני דורו באיטליה (חומר לתרגיל)

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תשכ"ז

לקט כתבים

ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ח 1968

בחינת הקבלה (כולל ס' קול סכל וס' שאגת אריה)

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תשכ"ח

צמח צדיק

ירושלים: המוסד לעידוד לימוד התורה, תשנ"ב

כתבי הרב יהודה אריה ממודינא

ברוקלין, נ.י: מוציא לאור לא ידוע, תשנ"ג

j זכרונות ויומנים

 

ספר חיי יהודה

קיוב: מוציא לאור לא ידוע, תרע"ב

w מכתבים

 

אגרות רבי יהודה אריה ממודינא

תל אביב: בית-הספר למדעי היהדות ע“ש חיים רוזנברג, אוניברסיטת תל-אביב, תשמ”ד (1984)

v עיון

 

בית לחם יהודה: מפתחות מכל מאמרים הבאים בספר עין ישראל [=עין יעקב] חלק ראשון, על הנושאים והערכים מסודרות

ויניציאה: וינדראמינה, ת"ג

ספר אור טוב: לחנוך לנערים על פי דרכם בלשון לעז בשפרה ברורה /

אמשטרדם: דפוס ר' הירץ לוי רופא, תפ"ו 1726

מאמר לב האריה

[ירושלים]: המוסד לעידוד לימוד התורה, [תשנ"ה 1995]

f מילונים ולקסיקונים

 

גלות יהודה

In Venetia: Giacomo Sarzina, 1612

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה אריה ממודנה

הקלידו

 • דנה פז
 • דפנה פילובסקי
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל

הגיהו

 • עמינדב ברזילי
 • רחל ויטנברג
 • שולמית רפאלי
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה אריה ממודנה

הקלידו

 • דנה פז
 • דפנה פילובסקי
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל

הגיהו

 • עמינדב ברזילי
 • רחל ויטנברג
 • שולמית רפאלי