הִתְאַבְּכוּת

°, ש"נ, – שה"פ מן הִתְאַבֵּךְ, במשמ' נעשה עבֶה, סמיך, עי' ערך אבך, Verdichtung; condensation: והשנית (הסיבה השניה לקדחת יומית) המנע התוּך מה שהיה נתך מהגוף כמו מה שיקרה מהתאבכות שטח הגוף בסבת הקור (תרג' פרקי גלינוס, כ"י פריז 225).  הקדחת המתחדשת מהתאבכות הגוף והתקשותו יודע במשוש ובשתן (שם). כמו מה שיקרה מקדחת יום המתחדשת מהתאבכות הגוף והתקשותו בסבת האיד שיתקבץ בפנים (שם). יהיה (העור של המקודח) קשה מאובך וכו' שהחום באותו הזמן בלתי יכול לצאת עד שירשום בו חום היד למקום הקושי וההתאבכות (שם). – ובענין העשן: דלקו שניהם יחד את האש ואת האח התאבכות גאות עשן קטור ועתר ענן (מנח' קנא' לאבא מארי נג). – ובהשאלה לענין כעס: לא כהתאבכות גאות עשנו של מלך אשור שבט אפו (נפוצות יהודה נ).

ערכים קשורים