רקע
ישראל כהן
שבע ברכות

1

זוהי חלוקה שביעית של פרסי היצירה, וממילא גם הברכה השביעית של אגודת הסופרים העברים. שבע-ברכות הוא שם-דבר במסורת היהודית. אלו הן שבע ברכות חתנים, שמשמיעין אותן בשעת החופה. יורשה נא גם לי להשמיע באזני החתנים והכלה שבע ברכות, שילוו אותם תוך שימוש במענקי היצירה האלה:

ברכה ראשונה: שיזכו החתנים והכלה לבריאות הגוף ולכוח-התמדה.

ברכה שניה: שיזכו לתגבורת הדמיון היוצר, למושכלות ולמורגשות מושחזים.

ברכה שלישית: שיהא הזמן הפנוי שלהם פנוי מדאגות חומר ועמוס טרדות יצירה, משוחררים מחובות-חוץ ומופנים לחובות הלב.

ברכה רביעית: שתהא השכינה שורה בפעלם.

ברכה חמישית: שיזכו גם לשעות בטלה, שאין בה לא קריאה ולא כתיבה, אלא דממה של חשבון נפש, או דמדומי הגות, או שיחה עם בת-השירה או בת-הסיפור או בת-המסה, המכשירים את הקרקע ליצירה.

ברכה ששית: שלא יתערבו יסודות זרים ביצירתם ולא יהיו להם כל פניות, אלא מצפונם בלבד יהא בית דינם.

ברכה שביעית: שתהא שנת המענק שנת שלום והרווחה למדינה ולעולם, ויוכלו לשבת בשלווה וליהנות מזיו היצירה.

וברכה ותודה לממשלה, בעלת פרסי היצירה, המתאימה את סכומי הפרס לתנאי הזמן ומקפידה בזמן חלוקתם. יש בכך תקנה פורתא למצבו של הסופר בישראל, המחייב הרחבת העזרה.


  1. בחלוקה השביעית של פרסי יצירה לשנת 1975.  ↩

המלצות קוראים
תגיות