רקע
עמנואל בן־גריון
רשימת ספריו העבריים של עמנואל בן־גריון
xמוגש ברשות פרסום [?]
aמאמרים ומסות
 1. המשכיל והכסיל: מעשיות צחוק וכובד ראש, הוצאת עם עובד (ספריה לילד), תל־אביב תש"ד.

 2. חידת השלושה מארץ הודו, חזר וסיפר עב“ג, הוצאת הדס, תל־אביב תש”ד.

 3. (עורך), עין הספר: אספקלריה למדפיסים ארץ־ישראליים, הוצאת בית מיכה יוסף, תל־אביב ט“ז אדר תש”ה (1.3.1945) (פנימי, לא למכירה).

 4. (מתרגם), הורדוס וביתו מאת יוסף בן־מתתיהו, הוצאת עם עובד (שחרות), תל־אביב תש"ו.

 5. (עורך), אדר היקר: דברי ספרות ומחקר מוקדשים לש“א הורודצקי במלאות לו שבעים וחמש שנים, הוצאת דביר, תל־אביב תש”ז.

 6. שבילי האגדה: מבוא לאגדות עם של העמים ושל ישראל, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, מהדורה א' תש“י, מהדורה ב' תש”ל.

 7. (עורך), לווית חן: קובץ לש“א הורודצקי ליום הולדתו השמונים, תל־אביב תשי”א.

 8. (עורך), כל מאמרי מיכה יוסף בן־גריון, הוצאת עם עובד, תל־אביב תשי"ב.

 9. (עורך), ישו בן חנן: מחקרים במקורות הנצרות מעזבונו של מיכה יוסף בן־גריון, הוצאת מורשת מיכה יוסף, תל־אביב תשי"ט.

 10. (עורך), חיי משה איש האלהים: מקרא ומחקר מעזבונו של מיכה יוסף בן־גריון, הוצאת מורשת מיכה יוסף, תל־אביב תשכ"א.

 11. (עורך, עם שלמה ברטונוב), חליפת איגרות (תרס“ז־תרפ”א) בין מ“י ברדיצ’בסקי וי”ח ברנר, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל־אביב תשכ“ב. מהדורה שניה מורחבת בהוצאת בית דבורה ועמנואל, חולון תשמ”ד.

 12. (עורך), סיני וגריזים: מקרא ומחקר מעזבונו של מיכה יוסף בן־גריון, הוצאת מורשת מיכה יוסף, תל־אביב תשכ“ב־תשכ”ג.

 13. (עורך), יהודה וישראל, הוצאת מורשת מיכה יוסף, תל־אביב תשכ"ה.

 14. מול שכם: שלושה מאמרים בעקבות מחקרי מיכה יוסף בן־גריון, תדפיס מתוך “יהודה וישראל”, הוצאת מורשת מיכה יוסף, תל־אביב תשכ"ה.

 15. (עורך), מקורות וחקרם, תדפיס מתוך “יהודה וישראל”, הוצאת מורשת מיכה יוסף, תל־אביב תשכ"ה.

 16. (עורך, עם שלמה ברטונוב), יהושע ברטונוב, אורות מבעד למסך, הוצאת רשפים, תל־אביב תשכ"ט.

 17. (עורך), רומנים קצרים מאת מי“ב, הוצאת מוסד ביאליק (ספרית דורות), ירושלים תשל”א.

 18. (עורך), שאול ופאול: מחקרים במקורות הנצרות מעזבונו של מיכה יוסף בן־גריון, הוצאת מורשת מיכה יוסף, תל־אביב תשל"א.

 19. גרגר החרדל: מעשיות ומעשים, חזר וסיפר עב"ג, הוצאת מחברות לספרות וא' לוין־אפשטיין, תל־אביב 1972.

 20. (עורך), פרקי יומן: עמל יום והגותו, מאת מי“ב, תרגמה מגרמנית רחל בן־גריון, הוצאת מורשת מיכה יוסף, תל־אביב תשל”ד.

 21. הדורות והיחיד: פרקי מיכה יוסף ברדיצ’בסקי, תשל"ז.

 22. רשות היחיד: מיכה יוסף ברדיצ’בסקי (בן־גריון) בעשרים שנותיו האחרונות, הוצאת רשפים, תל אביב תש"ם (נכתב בתש"ב).

 23. (עורך), גנזי מיכה יוסף: ארכיון מיכה יוסף ברדיצ’בסקי (בן־גריון), קובץ ראשון, חולון תש"ם.

 24. קורא הדורות: מיכה יוסף ברדיצ’בסקי – מספר עֵד, מבקר תולדתי, בעל אגדה, חוקר קדמוניות, הוצאת רשפים, תל־אביב תשמ"א.

 25. בין שלשום למחרתים: דפים אישיים, הוצאת רשפים, תל־אביב תשמ"ד.

 26. (עורך), ילקוט מיכה יוסף ברדיצ’בסקי, הוצאת קרן ישראל מץ, ניו יורק ותל־אביב תשמ"ד.

 27. (עורך) גנזי מיכה יוסף: קובץ תשמ“ו, בית דבורה ועמנואל חולון, ע”י הוצאת רשפים.

 28. עולם ועולמות בו: מיכה יוסף ברדיצ’בסקי – מורד ומשורר, הוצאת רשפים, תל־אביב תשמ"ו.

 29. (עורך), שירה ולשון: מי“ב – מבחר מסות ורשימות, הוצאת מוסד ביאליק (ספריית דורות), ירושלים תשמ”ז.

 30. יֵאָמֵן כִּי יְסֻפַּר: סיפורי אגדה ומשל, עריכה ופתח דבר ציפורה כגן, איירה רנה דניאל, דביר הוצאה לאור, תל־אביב תשנ"א.

המלצות קוראים
תגיות