רקע
דוד בן־גוריון
תוקם מנהלת-העם בת י"ג

י“ט באדר ב' תש”ח – 30.3.1948

מתוך הודעה

– – – הנהלת הסוכנות היהודית החליטה על סידור הענינים בתקופת חירום זו: להביא לוועד הפועל הציוני הצעה על מנהלה של 13 שתרכז בידה עד 15 במאי הנהלת הענינים (בטחון, משק, שירותים ממלכתיים), ולפי שעה נקבעה ועדת ההנהלה של חמישה, לרבות היו"ר של הוועד הלאומי, אשר יפעלו יום יום בסמכות מלאה של ההנהלה בכל הענינים שאינם סובלים דיחוי ואינם נוגעים במישרין בעניני המחלקות האחרות, שמנהליהן אינם משתתפים בוועדה.

– – – ברור שלא יתכנו בשעה זו שתי רשויות נפרדות ומתחרות בשטחי פעולה זהים – כגון בטחון, אספקה, הסדר כוח האדם וכדומה.

ברור גם דבר שני: כובד המלחמה ומאמץ המלחמה רובץ על הישוב. הזמן קצר, הענינים דוחקים, וכל החמצה – בשבוע אחד, ביום אחד, במקים מסוימים אפילו בשעה אחת, – עלולה להיות פאַטאַלית.

כל השהיה בעניני בטחון (ורוב עניני הישוב כרוכים עכשיו בענין בטחון) לא תסולח, מפני שהיא הרת אסון וחורבן. על הסוכנות לטפל מעכשיו רק בענינים שאינם כרוכים בשעת החירום, וכל הענינים הנוגעים לבטחון – גיוס כוח אדם, הסדר אספקה, סידור שירותים ממלכתיים, הכנות להקמת המדינה – ירוכזו במוסד החדש. ריכוז זה הוא הכרחי ואינו סובל כל דיחוי, כי הענינים בשעה זו אינם סובלים כל דיחוי.

מ“הימים הטובים” שעברו ירשנו הרגלים של דחיות לחדשים ולשנים. עלינו לעקור עכשיו הרגלים אלה.

אני מזהיר ומתרה ברצינות הגדולה ביותר ובחרדה עמוקה שאין ביכלתי להביעה במלים: כל יום שעובר ללא מאמץ מאַכסימלי ומרוכז – הוא אסון שעלול ליהפך לחורבן.

יהיה מי שיהיה המוסד הראשי, אבל מצב הבטחון וצרכי הבטחון מחייבים הקמת רשות אחראית, יחידה עליונה – בכל הדברים הכרוכים בבטחון.


המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות