רקע
דוד בן־גוריון
לוח המאורעות

 

נובמבר 1947    🔗

29 החלטת או"מ על הקמת מדינה יהודית בחלק של ארץ ישראל.

30 התקפת ערבים בדרכים. 7 חללים יהודים.


 

דצמבר 1947    🔗

1 הועד הערבי העליון מכריז שביתה כללית לשלושה ימים.

2 פורעים ערבים שורפים המרכז המסחרי היהודי בירושלים.

2–7 התקפות על התחבורה היהודית בדרום.

מהומות בשכונות מעורבות בתל-אביב-יפו ובירושלים.

החלה מנוסה ערבית מחיפה ומירושלים.

8 התקפה רבתי על שכונת התקוה (תל-אביב) נהדפת.

הבריטים מייעצים ליהודים לפנות הנגב.

9–16 התקפות על התחבורה היהודית לירושלים ולנגב.

התקפות על ישובים בודדים: נגבה, בן-שמן.

פרעות בירושלים, ביחוד בעיר העתיקה.

התקפות על שכונות תל-אביב, חולון וחיפה.

פעולות-תגמול של ההגנה: בחרטיה (ליד נגבה), בחיפה, בטירה ובבלד-א-שיך.

17–29 ההתקפות על התחבורה מתפשטות גם בגליל.

התקפות על ישובים מבודדים: נבטים, חלוצה, כפר יעבץ.

קרבות בשטחים הבנויים בירושלים, בתל-אביב ובחיפה.

המנוסה הערבית מירושלים, מחיפה ומיפו מתגברת.

ההגנה תוקפת מרכזי כנופיות בקזזה, בחסס, בכביש רמאלה.

נמשכת ההעפלה (“לא תפחידונו”, “29 בנובמבר”).

30 רצח המוני של פועלים יהודים בבתי-הזיקוק בחיפה (39 הרוגים).


 

ינואר 1948    🔗

1–8 מתגברות ההתקפות בירושלים.

הותקפה בית-אשל בנגב.

ההעפלה נמשכת (“האומות המאוחדות”)

9 כנופיה סורית מעבר לגבול תקפה את דן וכפר סולד.

10 11 הרוגים ליד גן יבנה. רמת-רחל בירושלים נתקפת.

11 ההגנה פוצצה גשר בנות-יעקב למניעת פלישה.

הותקף כפר אוריה. בהחשת עזרה כבשה ההגנה בית-פאר.

12–15 הותקפו בגליל: דן, כפר סולד, להבות הבשן.

הותקף גוש-עציון ע"י עבד אל קדר חוסייני.

העיר העתיקה במצור.

פעולות תגמול של ההגנה בערים.

16 מחלקה של ל"ה נפלה כולה בהגישה עזרה לגוש עציון.

17–25 גדל הלחץ על שיירות לירושלים. קרבות בקסטל.

התקפות ביזור.

התקפה על יחיעם ע"י כנופיה מאורגנת באופן צבאי.

פעולות תגמול של ההגנה במרכזי כנופיות בתל-עריש, בשפרעם, בתמרה, בבית-דגון, ביפו.

מתחילה הסתננות המונית של לוחמי “צבא השחרור” הערבי.


 

פברואר 1948    🔗

1–12 מספר המסתננים של לוחמי צבא השחרור מגיע לחמשת אלפים.

500 נוספים מגיעים לטובאס.

הבריטים מפנים “המשולש”.

גובר הלחץ על השיירות לירושלים.

התקפות על בית קק"ל בבית-דגון.

קרבות בחולון, בבת-ים ובירושלים.

השלטונות מציעים פרוז העיר העתיקה.

בני 23–19 נקראים להתיצב.

ההעפלה נמשכת (‘ל"ה’, ‘ירושלים הנצורה’).

13 התקפות-נגד של ההגנה בכל החזיתות: בית-צפפה, יזור, ג’בליה, פג’ה, חיפה.

14–15 קרבות בירושלים ובצפת. פעולת תגמול נגד הכנופיות בסעסע.

גיוס בני 25–24.

מאות “לוחמים” ערבים מוסיפים להסתנן לארץ.

16–27 התקפה רבתי על טירת צבי נהדפת בהצלחה רבה. פעולת תגמול בבית-שאן.

בני 35–26 נקראים להתיצב.

18 רמת-רחל מותקפת. רצח המוני בשיירה להר הצופים.

19–29 קרבות בערים, בעיקר בחיפה ובירושלים.

המנוסה הערבית נמשכת.

התקפה על שיירות לירושלים, בגליל ובדרום.

פורעים בריטים משתפים פעולה עם הערבים: מכוניות תופת הוכנסו בירושלים (“פלשתין פוסט” ורחוב בן-יהודה). נהרגו כ-50 יהודים.

הרצח ב“היוצק” על-יד תל-אביב, לאחר שחיילים בריטים פרקו הנשק מיחידת-המגן והפקירוה בידי המון ערבי שנתאסף במקום.

ההעפלה נמשכת (“בונים ולוחמים”).

מענית ומגדל נתקפות.


 

מרס 1948    🔗

1–13 קרבות על התחבורה (ליד סריס), קרבות בחיפה, התקפה על רמת-נפתלי.

4 קרב ליד עטרות (17 הרוגים).

6 התקפת ההגנה על ביר-עדס.

11 הותקפו בניני המוסדות הלאומיים בירושלים. סוכל נסיון דומה בחיפה.

12 התקפת רבתי על בית קק"ל בבית-דגון.

141 הכוח היהודי מבקיע דרך לגת. פיצוץ פאַלוג’ה.

התקפות-נגד של ההגנה ביפו, בעין-רזל, בגשר, בג’נין.

18 מותקפת שיירה להר-טוב. הר-טוב במצור.

19 התקפות על מגדל, עין-חרוד, מקור-חיים; פעולות תגמול בעכו.

20–25 קרבות בחיפה. המעפיל, הר-טוב, נצנים וסג’רה מותקפות.

הוגבר הלחץ על התחבורה. שיירות לירושלים מותקפות בשער הגיא ובסובא. התקפה קשה על שיירה לעטרות.

26 שיירה גדולה של ההגנה לכפר עציון מותקפת בדרכה חזרה לירושלים, מתבצרת בנבי-דניאל ושומה במצור.

העיר העתיקה נצורה.

28 שיירה ליחיעם נתקפת קשה (42 הרוגים). הגליל המערבי מנותק.

ההעפלה נמשכת (“יחיעם”).

הכוח היהודי תוקף סנדלה ויבנה.

נוה-יעקב נתקפת.


אפריל 1948

1–4 קרב שיירה ליד חולדה (17 הרוגים). מצור על ירושלים.

בית-אלפא וחפצי-בה מותקפות.

מתארגן מבצע “נחשון” – 1500 איש נשלחים לכבוש הדרך לירושלים.

3 קסטל וסובא נכבשו ע"י כוחותינו. פשיטות בחיפה.

5 פעולת “נחשון” נמשכת – חולדה הערבית ודיר-מוחזין נכבשו.

מפקדת חסן סלמה ברמלה חוסלה על ידי פשיטה של ההגנה.

6 שיירת “נחשון” פורצת ירושלימה.

5–14 מערכת משמר-העמק מסתיימת בכיבוש הכפרים הערבים בסביבה

8 הקסטל עובר מיד ליד. נהרג עבד אל קאדר חוסייני בקסטל.

9 התקפות על להבות-הבשן בגליל, ועל כפר-דרום בנגב.

10 קסטל שוב בידינו.

11 נכבשה קולוניה ע"י ירושלים.

12 ההעפלה נמשכת (“טירת צבי”).

12–16 מערכת רמת-יוחנן – קרבות עם הדרוזים. בסיומם נכבשים הושע וכסייר.

13–16 פעולת “נחשון” נמשכת. שתי שיירות ענק לירושלים.

ההגנה מחסלת המחנה העיראקי בנחל שורק (ואַדי סרר).

13 התקפת דמים על שיירת עובדי רפואה ליד שיך ג’ראח. נרצחו עשרות רופאים, אחיות ועובדי האוניברסיטה, ביניהם מנהל “הדסה” ד"ר יאַסקי; התקפה על גוש עציון.

15 ההגנה כובשת מחנה תל-ליטווינסקי ביהודה, והכפרים הגרמנים ואַלדהיים ובית-לחם בגליל.

16 מועצת הבטחון קוראת לשביתת נשק.

18 מתכנסת מנהלת העם.

ההגנה כובשת טבריה. הערבים מפנים העיר בעזרת הממשלה הבריטית.

20–23 מבצע “הראל” – בית סוריק, בית אכסא ושעפאת נכבשו, אבל פונו לאחר כשלון ההתקפה על נבי סמואל.

נכבשה משטרת אבו-גוש.

שיירת ענק לירושלים נתקפה ליד סריס.

קרבות בירושלים.

24 ההגנה כבשה חיפה. התקפה על רמת-רחל.

25 אצ"ל תקף “מנשיה” ביפו. שיך ג’ראח (בירושלים) נכבשה.

26 שיך ג’ראח פונתה בלחץ בריטי.

24–28 כיבושי ההגנה בגליל המערבי (בלד-א-שיך, חווסה, יגור, דמון) ובגליל המזרחי (משטרת צמח, נהריים ומחנה ראש-פנה).

28 ההגנה כובשת תל-עריש, סקיה, היריה. יפו מנותקת.

תל-אריש נופלת שוב.


 

מאי 1948    🔗

1–5 ההגנה כובשת סלמה ויזור.

3 הבריטים מגינים על יפו ומחייבים פינוי יזור.

4 אצ"ל כבש יהודיה.

1–10 פעולת-תנופה של ההגנה בגליל המזרחי: היא כובשת עין-זיתון, ביריה, גזרת טבריה, ראש-פנה, מצודת צפת.

ישובי הגליל נתקפים: דן, דפנה, מעין-ברוך, כפר-סולד, רמות-נפתלי.

10 ההגנה כובשת צפת. הערבים בורחים.

1–5 ההגנה כובשת קטמון בירושלים.

4–6 עקיר וקטרה נכבשו על ידינו.

10 נכבשה תחנת סריס.

11 נכבש בית-מחסיר.

12 נכבשו בדרום באשיט, בית-דרס, סוואפיה, בטני, ברקה.

12–13 קרבות באזור לטרון: ה“רדר” נכבש על ידינו.

קאוקג’י בלטרון.

12 יפו נכנעה לכוחות ההגנה.

12–13 גוש עציון נתקפת בכוחות אדירים ונופל.

13 כפר-סבא הערבית נכבשה.

14 כיבושים בגליל המערבי: א-זיב, סמריה, בצה.

בנגב נכבשה בריר.

הוכרזה מדינת ישראל.

11–15 פעולות ביעור וכיבוש בגליל ובעמק – נכבשו בית-שאן, ביטט, אם-אל-זינת.

13–17 הותקפו כפר-דרום ונירים בנגב, דן בצפון, גשר בעמק הירדן.

נהרים וצמח נופלות. הר-טוב פונה. לחץ על נוה-יעקב ועל העיר העתיקה.

14 פינוי נוה יעקב ועטרות.

14–15 תנופת כיבוש בירושלים. נכבשו אבו-שושה ואל-קובב.

15 נסתיים המנדט הבריטי.

החלה פלישת צבאות ערב.

הופצצה תל-אביב ע"י מטוסים מצריים.

15–16 טורי הצבא של מצרים, סוריה, עבר-הירדן ועיראק התקדמו בשטחים הערבים של הארץ.

17 צבאנו כבש נבי-יושע ותל-אל-קאדי בגליל; פוצץ גשר הליטאני.

שיירות צבאיות שלנו הגיעו לירושלים.

18–19 נכבש הר ציון ונפרצה העיר העתיקה.

שוב נותק הקשר עם ירושלים. שיך ג’ראח נפלה.

19 צבאנו כבש סרפנד.

19–24 יד-מרדכי נתקפה ונפלה. צבאנו פשט בשטח סוריה.

20 שער-הגולן ומסדה פונו. דגניה הדפה התקפת הסורים.

בית-יוסף בעמק הירדן ובית-אשל בנגב הותקפו.

21 בית-הערבה פונה. נגבה ובית-אשל מותקפים.

התקפה יהודית על משטרת עיראק-סוידן נכשלה.

22 צבאנו כבש כברי, הבטיח התחבורה עם יחיעם והשלים איחוד הגליל המערבי.

23 כבשנו תחנת ראש-הנקרה בצפון.

כבשנו טנטורה.

24 עין-ורד (בשרון) הותקפה. מחדש כבשנו צמח, שער-הגולן ומסדה.

25 צבאנו תקף לטרון ונהדף; הותקפה נגבה.

22–26 רמת-רחל עוברת מיד ליד ונשארת לבסוף בידנו.

לחץ מוגבר על הר הצופים ועל העיר העתיקה.

ה“רדר” שכבשנו – נפל.

סרפנד וכפר-אוריה הותקפו.

27–28 צבאנו שתקף לטרון ונהדף כבש בית ג’יז ובית-סוסין והקים מגע עם צבאנו בפרוזדור ירושלים.

נכנעה העיר העתיקה.

גאולים (בשרון) נפלה בידי האויב ושוחררה מחדש.

צבאנו כבש כפר זרעין בעמק.

29 כבשנו בדרום כפר קופרה ומחרקה.

המצרים נכנסו לאשדוד ונתקפו על ידינו.

מסע המצרים צפונה נפסק.

30 כבשנו ראש העין (ע"י פתח-תקוה) ומזר בגלבוע.

30–31 נתחדשו הקרבות על יד לטרון. שיירות ראשונות עברו בדרך “בורמה”.

31 כבשנו מגידו ומשטרת לג’ון (בעמק). נכבשה נוריס (גלבוע).

פקודת יום להקמת צבא-הגנה לישראל.


 

יוני 1948    🔗

1–2 התקפת צה"ל על הגייס המצרי באשדוד נכשלה.

1–5 כבשנו ארנה, ג’למה, מוקיבלה. התקפנו ג’נין ונסוגונו.

הסורים התקיפו הגליל העליון.

4 נהדפה התקפה ימית על תל-אביב.

5 כבשנו יבנה וקקון.

6 נפלה מלכיה.

7 נפלה ניצנים. כבשנו אשדוד והוכרחנו לסגת.

8 קרב על לוביה.

9 התקפה על לטרון נכשלה.

10 משמר הירדן נפל בידי האויב הסורי.

עין-גב ורמת-נפתלי הודפות התקפות האויב.

גזר נפלה ונכבשה מחדש. צבאנו נחל כשלון בגבעה 69 (בשפלה).

11 משטרת ראש-הנקרה נפלה. כבשנו ברווה (גליל) ופקוע (גלבוע).

קרב על סג’רה.

11 כבשנו בדרום ג’וליס וג’וסיר. התקפתנו על משטרת עיראק-סוידן נכשלה.

כבשנו משטרת עסלוג' (נגב).

יהודיה (שהיתה בידי אצ"ל) נפלה.

המצרים תפסו צומת עיראק-סוידן.


11 הפוגה ראשונה

(עד 8 ביולי ועד בכלל)

12 עין-גב וכפר-סולד הדפו התקפות האויב.

24 קרבות בברווה (גליל מערבי).

27–29 קרבות בשרון הצפוני ובכרמל.


 

יולי 1948    🔗

1–6 קרבות בכרמל

9 נסתיימה הפוגה ראשונה. נתחדשו הקרבות.

9 נהדפה התקפה מצרית על נגבה – באר-טוביה.

10–11 התקפתנו על ראש הגשר הסורי במשמר הירדן נכשלה.

10–13 כבשנו לוד ורמלה וסביבותיהן: ענבה, גמזו, וילהלמה, שדה-התעופה של לוד, יהודיה, חדותא, רנטיה, א-טירה, קולה, דיר-טרף, בית-נבאלה, מגדל-צדק וראש-העין.

נכבשה סובא וצרעה.

10–17 פונה כפר-דרום. פשיטות על קוי המצרים.

כבשנו בית-עפא ועיראק-סוידן – והוכרחנו לסגת.

שוחרר גוש כפר מנחם. נכבש תל א-ספו.

10–19 כבשנו הגליל התחתון: מעלול, שפרעם, אבילין, צפורי, עילות, גוש לוביה – כפר-קנה.

נצרת נכנעה.

נפלה פקועה ונסוגונו בגלבוע.

15–19 חיל האויר שלנו מרעיש בירות ערב.

18–19 כבשנו חטה וקרטיה וניתקנו הקוי המצרי – מג’דל–בית-גוברין.

המצרים תקפו ונכשלו, והתבססו מדרום לקרטיה.

התקפתנו על חוליקאת ומשטרת עיראק-סוידן נכשלה.


19 הפוגה שניה

(לזמן בלתי מסוים)

22 המצרים חסמו המעבר לנגב.

24 כבשנו “המשולש הקטן” בכרמל.


 

אבגוסט 1948    🔗

4–8 קרבות באזור ביר-עסלוג'.

המצרים מונעים מעבר לנגב בניגוד להוראות או"מ.


 

ספטמבר 1948    🔗

1 קרבות ליד מנרה בגליל. נפל משלט שלנו.

7 כבשנו מחדש המשלט מידי כוחות קאוקג’י.

14 המצרים תקפו תל-קוניטרה (מצפון לרוחמה).

22 שיירה בליווּי נציגי או“מ בדרך לטרון הותקפה ע”י הלגיון.

24 משלט 219 ליד הכפר מודיעין נכבש ע"י האויב.

צבאנו חזר וכבש אותו.


 

אוקטובר 1948    🔗

2–9 קרבות בנגב. המצרים תקפו קוניטרה ומחז.

המשלטים עוברים מיד ליד – ונשארים בידינו.

גת, רוחמה, ודורות הורעשו והופצצו ע"י המצרים.

15 המצרים תקפו שיירה לנגב.

נפתחה מערכת הדרום (“מבצע יואב”).

הרעשנו שדות התעופה המצריים.

ניתקנו הקו המצרי בין עיראק-מנשיה ובין בית-גוברין.

חדרנו לבית-חנון וניתקנו הקו המצרי בין עזה ובין הצפון.

16 התקפתנו על עיראק-מנשיה נכשלה.

17 כבשנו משלט 113 (צומת עיראק-סוידן).

18 כבשנו כאוכבה ובית-טימא.

התקפתנו על חוליקאת נכשלה.

19 כבשנו בית-ג’מל וביר-אל-האיוה.

השתלטנו על גזרת הרי יהודה (בית-נטיף וראס-אבר

התקפתנו על משלט המצרים בקרטיה נכשלה.

נכנסנו בקרב ימי עם הצי המצרי.

19–20 כבשנו חוליקאת ופרצנו הדרך לנגב.

התקפה על משטרת עיראק-סוידן נכשלה.

21 כבשנו באר-שבע.

22 כבשנו זכרין, בענה, קדנה.

הטבענו שתי אניות מלחמה מצריות.

צבא קאוקג’י תקף מנרה וכבש משלט שיך-עבד.

23 כבשנו זכריה, עגור.

מנרה נותקה.

26–27 כבשנו בית-גוברין.

המצרים פינו ניצנים, אשדוד, חממה.

כוחותינו התבססו במקומות אלה.

28 כבשנו קוביבה (ביהודה).

29 כבשנו דווימה (בדרום).

29 פתחנו בהתקפה נגד קאוקג’י לשחרור הגליל.

30–31 כוחות קאוקג’י גורשו מהגליל. צבאנו חדר ללבנון.


 

נובמבר 1948    🔗

5 כבשנו מג’דל וברברה וחזרנו ליד-מרדכי.

9 כבשנו משטרת עיראק-סוידן.

10 המצרים פינו הכפר עיראק-סוידן, בית עפה ומשלט קרטיה.

24 פתחנו הדרך לסדום – נכנסנו לכורנוב ולעין-חוסוב.


 

דצמבר 1948    🔗

5–8 נהדפו התקפות מצריות.

17 פתחנו כביש באר-שבע – עוג’ה.

23 נפתחה מערכת הנגב. חיל-האויר מפציץ עמדות המצרים; חיל-הים הרעיש עזה.

26 קרב על עוג’ה.

27 חיל-הים נחת וחיבל בעורף האויב ליד אל-עריש.

כבשנו עוג’ה.

28 ההתקפה על “כיס” פלוג’ה נכשלה.

29 כוחותינו כבשו אבו-עגיילה מעבר לגבול והתקדמו לעבר אל-עריש.


 

ינואר 1949    🔗

1 קרב ימי. הצי המצרי ברח.

2 כוחותינו פינו אדמת מצרים.

4 התקדמנו לעבר רפיח.

7 שוחרר כל הנגב.

7 הפוגה


 

הסכמי שביתת נשק    🔗


24.2.49 נחתם הסכם שביתת-נשק עם מצרים

23.3.49 נחתם הסכם שביתת-נשק עם לבנון.

3.4.49 נחתם הסכם שביתת-נשק עם עבר הירדן.

20.7.49 נחתם הסכם שביתת-נשק עם סוריה  1. המספר המודפס אינו ברור – הערת פב"י.  ↩

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות