רקע
גרשום שופמן
והיה כי ישאלך בנך...
xמוגש ברשות פרסום [?]
lפרוזה

על פרשת רחובות עמד אחד מבחורי־צלב־הקרס, בחולצה־הכתוּמה, ומסר את גליונות העתון שלהם, זה העתון המרעיל את עם הארץ, למקטון ועד גדול, זה העתון הקורא להשמיד ולהרוג וּלאַבּד וכו'.

עברתי עם בני הקטן, שעדיין אינו יודע מאומה. בראותו את צלב־הקרס על שרוולו של השגץ, שאל:

— אבא, מה האות הזה?…


המלצות קוראים
תגיות