רקע
גרשום שופמן
הצריף הארעי
xמוגש ברשות פרסום [?]
lפרוזה

הבנאים, כשהם עומדים לבנות בית חדש באחד המגרשים, הם מתקינים שם לפי שעה צריף ארעי, נקודת אחיזה בשבילם ובשביל הכלים והמכשירים וכו'. בית־לבנים קטן, מסויד ומשויף מבחוץ, לבן, מבהיק, תאוה לעינים, עד שהרהור מתגנב: הבית הגדול, שהם מתכוננים להקים פה עתה, למה?!


המלצות קוראים
תגיות