רקע
ס. יזהר
כמו מי הארץ כעת / ״הר הבית״
xמוגש ברשות פרסום [?]
aמאמרים ומסות
פרטי מהדורת מקור: דבר; תשמ"ד 1984? 1991?

צדק משלנו

לרוצחים שלנו (לזה שרצח שבעה, לרוצח מקרית־ארבע, לרוצחים המשתחררים בטרם מיצו את מאסר העולם ולתלמידיהם), לא אוטמים את בתיהם. מפני שמה חטאו שאר בני הבית?

“שאר בני הבית” אינו עילה למניעת האטימה או ההריסה אצל אלה שאטמו להם או הרסו את בתיהם.

כמובן, הם אינם משלנו ומגיע להם.


נאמני “הר הבית”

למסיתים המשתוללים האלה, שגרמו לכל־כך הרבה מוות בחצר אל־אקצה, לכל־כך הרבה מוות שכנגד ולמוות שכנגד הנגד, ולהחרפת בידודה של ישראל בעולם בשעה קשה – מה עושים להם?

חוקרים אותם? עוצרים אותם? מאשפזים אותם?

מזהירים אותם, והם יוצאים בתהלוכה.


“הר הבית”

איפה הוא “הבית” שעל שמו “הר הבית”? על “הר הבית” עומד כעת מסגד. ומביטים דרכו במפולש כאילו איננו קיים וכאילו אין שם בית קיים ועומד על מקומו. כמין חזון עוועים: הבית הקיים אינו קיים, והבית שאינו קיים עומד על מקומו.

צריך אפוא אדם לדעת מה הוא מבטא כשעולה על שפתיו “הר הבית”. לדעת ולחדול.


רעיונות שמאליים

השמאל, כידוע, מלא רעיונות יפים. ורק אין להם אנשים. מה עושים עם רעיונות יפים שאין להם אנשים? מתאימים את הרעיונות אל מה שהאנשים רוצים לקבל? מכריחים אותם לקבל גם בלי שירצו?

מפחידים אותם במה שיקרה להם אם לא? מפתים אותם? מסבירים להם? כבר ניסו הכל.

אז מה עושים עם רעיונות בלי אנשים?

מחכים עד בוא המשיח.


טרומפלדור

כמו מי הארץ כעת?

כמו טרומפלדור. רק עם זרוע ימין. בלי שמאל. גיבור גידם.


יזהר סמילנסקי

דבר, 4.1.91; דבר (כב סיון תשמ"ד 22.6.1984): 15

(דבר המהדיר: אין הלימה בין המקורות)

המלצות קוראים
תגיות