רקע
שמואל הנגיד
[אש נדודים]
mנחלת הכלל [?]
tשירה
פרטי מהדורת מקור: מהדורת דב ירדן; ירושלים : הברו יוניון קולג’ פרס; תשכ"ו.

— ∪ — — ∪ — ∪ — // — ∪ — — ∪ — ∪ —

אֵשׁ נְדוּדִים לְנוּד יְדִי־ // דִים עֲצָמַי יְאַבְּלוּ

בַּחֲזוֹתִי בְּנֵי יְעֵ־ // נִים מְעוֹנִים יְחַבְּלוּ

יִבְכְּיוּן1 עַל נְדֹד חֲבֵ־ // רִים, וְיוֹם נֹד2 יְקַלְלוּ

אַחֲרֵי רִנְּנוּ בְיוֹם // הַפְּרִידָה וְצָהֲלוֹ3.  1. יבכיון – יבכו האוהבים.  ↩

  2. ויום נד – ואת יום הפרידה.  ↩

  3. אחרי ששמחו וצהלו ביום הפרידה. השווה לעיל מ 1־2: אם תבך עין גדולה אשר דלפה מנוד ויעל את נדוד על שפה ילון עלי נפשו אשר בחרה לו לשום במרחק פעמו נדחפה.  ↩

המלצות קוראים
תגיות