רקע
שמואל הנגיד
[ראשי מקור]
mנחלת הכלל [?]
tשירה
פרטי מהדורת מקור: מהדורת דב ירדן; ירושלים : הברו יוניון קולג’ פרס; תשכ"ו.

— — ∪ — — — ∪— — — ∪ — // — — ∪— — — ∪ — — — ∪ —

רֹאשִׁי מְקוֹר דִּמְעָה, וְעֵינַי שָׁאֲבוּ // מֵימָיו1, עֲלֵי דוֹדִים לְדָמִי אָרְבוּ2,

פָּנוּ3 וּמָחוּ אֶת אֲהָבַי4 מֵעֲלֵי // לִבָּם, וְאֵיבָתִי5 בְּלִבָּם יִכְתְּבוּ,

נַפְשִׁי בְיַד רֵעִים, אֱמוּנִים יִקְבְּצוּ // עַל יָד6, וְלִבּוֹתָם תְּאוּנִים7 יִדְּבוּ8

הֵם אִזְּרוּ זִיקוֹת9 בְּמוֹרָשַׁי בְּעֵת // נָסְעָם, לְשׁוֹנוֹתָם בְּרֹאשִׁי נִצְּבוּ10.

נַדְתֶּם — וְהֵאִירוּ קְוֻצּוֹתַי כְּאֵשׁ, // קִרְבוּ, וְאִם לֹא יֶחְשְׁכוּ כִּי תִקְרְבוּ11. 1. מימיו – של המקור. ראשי מקור דמעה ועיני שאבו מימיו ־ על פי ירמיה ח כג: מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה.  ↩

 2. לדמי ארבו – על פי משלי א יח: לדמם יארבו.  ↩

 3. פנו – הלכו.  ↩

 4. אהבי־ אהבתם אלי.  ↩

 5. ואיבתי – ושנאה אלי.  ↩

 6. אמונים יקבצו על יד – קמצנים באהבה. על פי משלי יג יא: וקובץ על יד ירבה.  ↩

 7. תאונים – יחזקאל כד יב.  ↩

 8. ולבותם תאונים ידבו – נדיבים בשנאה. תאונים – און, חטא.  ↩

 9. אזרו זיקות ־ על פי ישעיה נ יא: מאזרי זיקות.  ↩

 10. הם הציתו ניצוצות אש בלוחות לבי בעת שנסעו ולשונות האש של הניצוצות נצבו בראשי, כלומר: הלבינו שערותי. לשונותם בראשי נצבו – השוה לעיל לו 8: יגוני זקונים העלו על לבבי אש יקודים לשונותם מאירות בשערותי; בן קהלת קלח: הלבנים כבר פשו בראשו כגחלים באש בערו; בן קהלת קנד: כמו פחם אשר קדחה ברבו אש יקודות.  ↩

 11. כאשר נדדתם והתרחקתם הלבינו שערותי כאש, אבל נשבע אני כי ישחירו כאשר תקרבו.  ↩

המלצות קוראים
תגיות