רקע
אהרן קמינקא
הקדמה לכרך החמישי של כתבי סנקא

בכרך החמישי הזה של “כתבי סנקא” אני מסיים את תרגוּמי לספריו, אשר בו התכוונתי – ביחוד על ידי ההערות הרבות – להסביר את הגיונותיו הנעלים על ידי דברים מקבילים מתוך מסורת המחשבה העברית השגורה לנו מאוצר התלמוד והמדרשים ומהפילוסופיה הדתית, באופן שהקורא העברי (כמו שאמרתי כבר ב“חיי סנקא ודעותיו”, שיחות פילוסופיות, חלק א') “אינו נמצא לעולם תועה בשדה אחר וניתק מנחלתו, אלא תמיד בתחום השקפת עולם אחידה והגיונות שאינם זרים לו, וגם מכיר ערכם האנושי העולמי”. לתכלית זו נספחו בסוף כרך זה המאמרים מאת המתרגם.

כאן אני חוזר על תודתי לכל אשר סייעוּ להוצאת הספרים, ביחוּד להנהלת “דבר” אשר באהדה רבה קיבלה עליה, למרות הקשיים הטכניים בשנות המלחמה, את ההדפסה, והיא נעשתה בסידור זהיר ובהגהה מתאימה; ולמוסד ביאליק אשר ליווה את כל חמשת הכרכים בסיועו, בשים לב לערכם הרב בשביל המדע העברי.

תל־אביב, טבת תש"ו

א. ק.

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות