רקע
שלום רוזנפלד
המקזזים בציון

בלא להיכנס עמוק מדי לחֵקר האטימולוגיה של המלה, ניתן לומר שהקיזוז הוא אחת ההמצאות המופלאות ביותר של השיטה הפרלמנטרית.

הקיזוז, לא זו בלבד שמבטיח משחק הוגן בין קואליציה לאופוזיציה, אלא גם טומן בחובּו אפשרויות בלתי־מוגבלות לייעול ולחיסכון בכך שיבטל כליל הצורך להחזרתם ארצה של חברי ממשלה ואופוזיציה לקראת כל הצבעה חשובה.

ייטיב לעשות יושב־הראש החדש של הכנסת מנחם סבידור, אם ימנה ללא דיחוי קצין־קיזוז ראשי לכנסת, ליישׂום השיטה העשויה לחסוך לאוצר־המדינה ולקופת־המדינה סכומי־עתֵק, שלא לדבר על קימוצים בזמן ובעצבים.

נכון, שלפחות בתקופה הראשונה יהיה צורך בהשקעה נכבדה למדי בציוד חדיש, כגון לוויין־תקשורת כל־עולמי, מכשירי־קשר מתוחכמים, מחשב וכיוצא באלה אבזרים, אך את ההשקעה ניתן לקזז בסכומים שייחסכו.

וכך תפעל השיטה:

כי תגיש סיעת־אופוזיציה הצעת אי־אמון בממשלה או כי תביא הממשלה לכנסת הצעת חוק או הצעת החלטה מדינית חשובה המחייבת הצבעה, ייכנס מיד קצין־קיזוז ראשי (להלן – הקק"ר) לפעולה.

על־ידי לחיצה על אחד מקלידי המחשב יידע מי מחברי הכנסת מכל הסיעות נשאר באותה תקופה בארץ שלא מטעמי בריאות. כך יתברר לו, לדוּגמה, כי שר פלוני נמצא ברגע זה ברִיוֹ, שם הוא בודק את האפשרות לארגן קרנוואל נוסח בראזיל בחוצות ירושלים. לעומת זאת חבר נכבד של האופוזיציה מסייר דווקה עכשיו בשמורת־הטבע של דרום־אפריקה בשליחות־מחקר של אגודת־החיבר בישראל. כל מה שהקק"ר צריך לעשות הוא לשדר באלחוט קריאה סימולטאנית לשר מזה ולאיש האופוזיציה מזה, להציע להם להתקזז ולהישאר במקומותיהם.

פעולה דומה יבצע השר האחר הבודק בצ’ילי את האפשרות להחליף את חוטי־הנחושת ברשת הטלפונים בחוטי־ניילון אלחוטיים ולגבי חבר־הכנסת מן האופוזיציה המתחקה ביערות־קניה אחר השפעות קרני־הגאמה על חתולי־פרא. בצופן הבלתי־פעניח, שפוּתח על־ידי המדען הישראלי הצעיר, ישדר הקק“ר באמצעות הלוויין הרב־יבשתי הוראה לשני הח”כים החשובים להתקזז על־ידי כך, שיישארו איש איש במקומו או שיתחלפו ביניהם: איש האופוזיציה יבוא למשוך בחוטים בצ’ילי, ואילו איש הקואליציה ייאחז בקרני־הגאמה בקניה.

הח“כ הקואליציוני הלומד את שיטות־השיווק של מאנגו באיים הקאריביים יתקזז, לפי הוראת הקק”ר, עם הח“כ האופוזיציוני הבודק את תהליך גידול התנינים בפלורידה, ואילו הח”כ מן האופוזיציה המתחקה אחר הפקת גאז־הבישול הבלתי־ריחני באלסקה יתקזז – או לחֲלופין – יתחלף, עם הח"כ מן הקואליציה העוקב אחר גידול־הכבשׂים באוסטרליה.

בשיטה זו ניתן בנקל להגיע למצב, שההכרעות בכנסת יתקבלו על־ידי כחצי תריסר חברי־כנסת בלתי־מקוזזים ואם יהיה תיקו בהצבעה אפשר להכריע על־ידי הטלת קובייה.


המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות