רקע
משה בילינסון
לפני השואה.

בפולין מתנהלת עתה מגבית הקרן הקימת והתחילה מגבית קרן היסוד. הלכו לשם משלחות מיוחדות. אנשי העיר והכפר, פועלים ובאי-כוח המעמד הבינוני, סוציאליסטים ו“מזרחים”. מספרים עתה ליהודי פולין מה יש עתה בארץ ומה נחוץ לה.

עם יהדות פולין יש לארץ-ישראל חשבון מיוחד אשר אין לה עם שום ישוב יהודי אחר. מאנגליה ומצרפת, מגרמניה ומארצות-הברית תובעת ארץ-ישראל עזרה, סיוע, השתתפות במפעל. ליותר לא הגענו עדיין שם. מיהודי פולין תובעת ארץ-ישראל דבר אחר – לא עזרה בלבד ואפילו לא השתתפות במפעל אלא הרבה יותר – שותפות המפעל. אותו הבית ההולך ונבנה בארץ-ישראל, אשר יקום ויהיה מה, בכל מחיר שהוא, למען אשר עם ישראל לא יתנוון בתפוצות הגולה, אותו הבית הארץ-ישראלי הולך ונבנה, כרגע, בשביל יהודי פולין ביחוד. היהודי האמריקאי והצרפתי – בתור פרט – אין לו צורך חמרי בבית זה. אם רגש הכבוד חי בלבו, אם סולידריות האומה אינה בשבילו מלה ריקה, הוא יעזור להקמת הבית הזה, ישתתף בבנינו. ואולם שותף בגופו איננו בו כיום. אולי בתקופה הבאה. יהודי פולין – שאני. הבית הזה נועד בשבילם. עליהם לגור בו – בפועל ממש. יש אמנם עוד ישוב אחד, גם הוא רב-מיליונים, גם הוא סובל, גם הוא חי במחנק. ואולם ידים אויבות הקימו מחיצה בינו ובין ארץ-ישראל ורק בודדים מצליחים לעבור אותה. וכך גרם הגורל שארץ ישראל כיום היא דבר יהודי פולין בראש וראשונה.

כיצד בא הדבר, שההכרה הזאת אינה חיה ביהדות הפולנית? איך זה קרה שגם כשהכרה זו מצויה, אינה עוברת לגדר הרצון והפעולה?

והן שם הרזרבה האנושית הגדולה של אלה אשר הציונות היא להם צורך חיים, שאלת החיים או המות. שם מקור החיים לתנועת השחרור יען כי שם קן העבדות היהודית. ומבחינה זאת חטא חטאו – במשך שנים – ארץ-ישראל והתנועה הציונות אשר עיניהן היו נשואות לארצות הברית דוקא.

ואולם החטא הזה אינו מקטין במאומה את אחריות היהודות הפולנית, אשר אף היא לא הכירה כנראה, כי הבית הארץ-ישראלי, ההולך ונבנה, בשבילה נועד. האשליות תחלופנה והאמת תשאר – אין לישוב היהודי בפולין הצלה ומקלט זולת הבית הזה בארץ-ישראל ואל יחשבו יהודי פולין שהבית הזה יקום בעזרת יהודי אמריקה ובסיוע יהודי אנגליה ובהשתתפות יהודי גרמניה. השחרור הוא ראשית של הנענים והמשועבדים עצמם.

המשלחות של הקרן הקימת וקרן היסוד הנן המגע הראשון – אחרי הפסקה של שנים – בין ארץ-ישראל והישוב היהודי הגדול ביותר שבעולם. ארץ-ישראל תשמיע עתה את דברה בפני הישוב הזה ובתשובה שתקבל תלוי לא רק גורל העבודה הארץ-ישראלית בעתיד הקרוב אלא גם גורליו של הישוב היהודי הפולני, כי שני אלה הנם היינו הך.


המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות