רקע
יגאל מוסינזון
פרצלציה

נפשות:

גיכמן

ברוניה

מודד

שיבי

פרלמוטר


צהרים במושבה ותיקה. דממה, גיכמן, שהוא בעל כרס, יושב ברישול אברים על הספסל לפני חנות המכולת שלו. אשתו, ברוניה, נמצאת בתוך החנות. גיכמן מנפנף משועמם בעתון, מקופל ובוהה קדימה שעה ארוכה.

גיכמן ברוניה!

ברוניה (בפתח) מה יש?

גיכמן נסגור את החנות נלך לאכול צהרים אפילו הזבובים כבר שכבו לנוח. מה יש לך שם?

ברוניה מה יש לי? – יש לי שיבי בקש שנביא לו “פסוליאס” בדרך הביתה. אני שמה לו ב“פיילה”

גיכמן ואשתו חולה לבוא ולקנות בעצמה?

ברוניה יש לה ה“גזונטער אישיאס” (יוצאת)


(גיכמן חוזר לנפנף בעתון, הוא עוקב בעיניו אחרי המודד שנכנס ונושא שק ומזוודה קטנה)

המודד סליחה, אפשר לשים כאן את השק?

גיכמן מדוע לא? אתה רוצה לשים – תשים!

המודד אתה נשאר עוד לשבת?

גיכמן לא אני הולך

מודד אולי בכל זאת תשב?

גיכמן זה “מרנצס”? (בשק)

מודד לא מכשירי מדידה. אני רק קופץ לועד – וחוזר. זה רכוש ממשלתי אפשר לגנוב אותו.

גיכמן לא במושבה שלנו אצלנו עוד לא נולד הגנב הזה.

מודד בסדר אז…

גיכמן אתה לא האיש שהסתובב אצלנו בחצרות עם….

מודד הניויליר

גיכמן ניויליר, הה! (לא מבין)

מודד מדדתי עשיתי פרצלציה מדידה XX 1 מאד

גיכמן ועכשיו גמרת?

מודד כן!

גיכמן ועכשיו אתה נוסע?

מודד כן, אני חוזר לתל־אביב (רוצה ללכת)

גיכמן ואיך המושבה? מצאה חן?

מודד לא רע.

גיכמן לא מצאה חן?

מודד כן.. אבל.. שום דבר לא מתרחש.. כלום.. השמש שוקעת.. השמש עולה..

גיכמן ברומהולץ הזקן מת.

מודד מי?

גיכמן.והלויה כזאת הלואי על כולנו כולם רצו אחריו אפילו הועד החדש, מת אתה אומר שום דבר..

מודד אני לא התכוונתי ש…

גיכמן לחמדה נולדו תאומים “לא רע” לא שמעת עליהם?

מודד על מי?

גיכמן ואצל טיביץ נטעו מוסקט המבורגי, Xמלה2, אליקנט, “האיש השקט” שום דבר לא מתרחש כאן.. פה! לא יפה, עושה רושם של יהודי הגון ותכף משמיץ את המושבה של הברון.

מודד אני לא התכוונתי ללידה או מוות – אני מתכוון לדברים מענינים שאפשר… בפוקר3.. על המרפסת…

ברוניה (נכנסת) גי־כמן־ן

גיכמן היהודי המודד אומר ששום דבר לא מתרחש במושבה שלנו חה חה חה הוא באמת שובב..

ברוניה אולי הוא צריך רעידת אדמה?

מודד לא. אבל….

ברוניה ברומהולץ הזקן מת… לא ספרו לך?

מודד למה לא? זה כבר ספרו לי… אבל השקט אצלכם שגע אותי אפילו רעש לרפואה אין לכם.

גיכמן אוסטה גערט? 17 שנה שיש לנו פעמים ביום אוטובוס ליד הג’ומז זה כר לא הדילז’נסים של אז

מודד איך אתה יכול להשוות לשוסנים

ברוניה איזו מחלה זו?

מודד הה, אצלנו בת"א שוסונים כשאני עושה אמבטיה.. ופתאום אוטובוס שוסון עובר ליד הקיוסק למטה, איזה שוסון בריא של “דן” שלנו…. והמים תיכף עולים באמבטיה – והשוסון המתוק עובר לו ברעש הלאה ש צ פ צצ פצ4

איזה רעש אלוהי, עיר נהדרת ת"א כל יום כמעט יש איזה רצח קטן גנבה גדולה, ואם לא היום, אז מילא מחר בטח יהיה… קולטורה, סופר מרקט. ומה כאן? אפשר לשכב לישון ולקום מת מרוב השקט הנורא הזה.. נהייתי כל כך עצבני… אבל, עכשיו אחרי המיפוי והפרצלציה.. אז שמור לי על המכשירים?

ברוניה וזה היה מסובך?

מודד מה?

ברוניה הפרצלציה המדידה עם “הקלפר – גציג”5 האלה (על השק)

מודד אחרי כל מושבות הברון… עוד אפשר לסבול.. רק הגדר של שיביץ עמדה לי בדרך…

ברוניה היא כבר עומדת שמונים שנה, יש לה אישיאס!

מודד לגדר?

ברוניה לאשתו של שיביץ

מודד היא יוצאת החוצה, איזה 150…

ברוניה אסור לה!

מודד הגדר

ברוניה אשתו של שיביץ, הרופא אמר.. יש “הגזונטר אישאס” אני מביאה לה קצת “פאסוליס”

מודד אני אומר שבמפוי הגדר יוצאת החוצה 150 אינטש

ברוניה אינטש? חבל על הכסף

מודד איך את יודעת שחבל?

ברוניה אם אני לא יודעת אז מי יודע? אתה לא מכיר את הדוקטור.. אף על פי שמדבר צרפתית… הוא נולד כאן…

גיכמן הוא לא מדבר על מחלות – הוא מדבר על הגדר

ברוניה אז יזיזו?

מודד שיביץ יזוז שלשה מטר קדימה

גיכמן קדם אמרת אינטש אז או שאינטש או שמטר

מודד אפשר גם שלושה יארד או רגל רגל זה 12 אינטש

ברוניה כמה זה “בשיברים”?

גיכמן כל שיבר זה אצלה כמו “בלטה”

מודד בלטה זה עשרים סנטימטר. סנטימטר זה 0.4 אינטש כלומר עשרה מילימטר. אתה מודד יארד, אז כל עשרה דצימטרים זה 1.1 יארד אם תחלקו את זה ל“שיבר” יצא לכם בדיוק נכון, אז תשמור לי את החפצים?

ברוניה ולאן יזיזו את הגדר של שיביץ בפרצלציה?

מודד שיביץ יכנס לתוך פרלמוטר במיפוי

גיכמן מיפוי יפה!

מודד ופרלמוטר יזיז את הגדר לאיזקסון

ברוניה ומה יהיה עם מגדל המים, סוכם?

מודד אני רק תקנתי את הטעות. אני לא מחברת מקורות (יוצא)

גיכמן יש לנו מזל שאנחנו מהצד השני של שיביץ אבל מה יעשו עם מגדל המים?

ברוניה מה איכפת לך המגדל? יותר טוב תשאל מה יעשו עם המים! החוכם.

גיכמן את חושבת שמיפוי לחוד, מגדל לחוד, ומים לחוד, כמו בספרטור שמפריד את המילך וה“סמנה”? מיעלים – בטח, ופיג’לי רתח “וג’יבנה – קייזה” איזה מי יוצא שם החוצה?

ברוניה הוא מתכון השביל של הברון שיורד אל הרכבת ועולה לבית הקברות.

גיכמן ולחרבת אבו־דאוד

ברוניה דאוד מת.

גיכמן אז מה?

ברוניה אז למה הוא צריך פרצלציה? בוא לאכול

גיכמן אז מה צריך להוציא החוצה?

ברוניה היהודי המודד אמר: הגדר!

גיכמן של מי?

ברוניה שיביץ

גיכמן הוא אמר גם פרלמוטר. בואי לאכול

ברוניה את כולם יזיזו. חוכם מה“מה נשתנה”

גיכמן הה! (בלעג)

ברוניה מה הה?

גיכמן זו היסטוריה של גדר. הברון אדמונד עמד שם, נשען אל הגדר ואמר פעמיים “הה” כשהוא בא עם הדליזנס מיפו וקרומהולץ הזקן בישל בשבילו “אינדיק”6 עם השואיאס7 ובורגול. מסכן עכשיו היה יכול לנסוע באוטובוס. יזיזו? את לא שומעת מה שהפה שלך מדבר, ברוניה שמונים שנה לא זז – ופתאום יזיזו רק מפני שהיהודי החצוף הזה התעקש? את ראית אותו פעם במושבה?

ברוניה אני לא אמרתי. בוא לאכול הוא רוצה להזיז שיזיז.

גיכמן הוא כבר קבר כאן מישהוא שהוא יזיז לנו את השביל לבית הקברות? חוצפה שכזאת “סליחה, אפשר לשים כאן את השק”? כאילו שעבדתי יחד אתו, ב“ביארס” או אכלנו יחד “פופיטס”8 בואי לאכל. שאני אשמור ל“מיפוי” הזה.

ברוניה זה לא שלו זה רכוש “הדגירונג”

גיכמן נפלת על הראש? הממשלה! להיפך, הממשלה מתיחסת יפה מאוד לרוטשילדים. אפילו קברו אותם אצלנו היו מוכנים לתת להם כבוד כזה אפילו כל שבוע.

ברוניה אפילו פעמיים בשבוע. עוד אף פעם לא מכרנו כל כך הרבה “שפרוטים” ותסס… אבל צריך שכל אחד ידע במושבה בדיוק מה שלו ומה לא שלו – אז היהודי עשה מיפוי. בוא לאכול.

גיכמן בבית שכן. אז מה?

ברוניה אז כלום אז עושים פרצלציה כדי שנדע של מי?

גיכמן את לא יודעת בדיוק מה של מי במושבה שלנו? כשהעז אכל את הכביסה מהחבל אז לא ידענו שזה שלי? תכף אמרתי לו…

ברוניה לא אומרים העז אכל. אומרים ה“ציגלה” אכלה כבר זמן שתדע.

גיכמן שיביץ יכול לקשור אותה לעץ.

ברוניה מה שייך העז לפרצלציה?

גיכמן אני אמרתי ששיך? אולם זה סקנדל. שמונים שנה היה הכל בסדר ופתאום…

ברוניה זה מתחיל בשיביץ – לא מפרלמוטר “העז אכל”

גיכמן את לא שומעת מה שאני מדבר, ברוניה. למודד הזה חסר איזה מטר – אז הממשלה שלך סותמת לנו את השביל של הברון שהלכנו בו שמונים שנה בלי אינצ’ים שמינצ’ים

ברוניה אולי הועד יכתוב לממשלה שיקחו ממקום אחר בשביל המיפוי?

גיכמן מה יקחו?

ברוניה אדמה. מה יש, שמעתי ש“בנגף” יש הרבה “דולמים”

גיכמן … או מהקרן – קיימת, או מהיסוד.. אה שיביץ הולך..

שיביץ תנו לי את פרלמוטר! אני מגדע אותו במשור מהפולקס שלו עד השלונקס כמו ששמי שיביץ…

ברוניה אי אפשר להכיר אותו אדום כמו “בוריק” מה אתה כל כך “פברנטר” שיביץ? עוד תקבל ה“גזונטר” אישיאס… מה אתה מתרגז? ה“ציגלה” שלך “גפירט” – אללה הוא אכבר.. סכונס נפוישס

שיביץ תסתכלו! תביטו “שופו” – פה!

גיכמן מה זה!

שיביץ ה“צטלה” מהועד. איפה פרלמוטר. אני מגדע אותו הטוריה על הראש שלו. שיהיה פעם עוף ליבחוש הזה.

ברוניה מה קרה?

שיביץ שופו! גנב לי שלושה מטר!

גיכמן קום כל זה אינטש! ושנית, אפילו אם הוא גנב – זה לא הוא אלא אבא שלו

שיביץ נהית “מליץ יושר” לפרלמוטר? “שופו – פה”!

גיכמן אני לא מגן עליו – אני מגן אל9 אבא שלו. היה באמת יהודי יפה “מיט הבורד” אי. אי אי איזה יהודי יפה.

שיביץ אל תתחיל להרגיז אותי אני תיכף אגדע גם אותך.

ברוניה נו תקרא כבר.

גיכמן מה כתוב שם?

שיביץ אני חוזר מהעבודה ב“ביארס” – ואני מוצא את ה“צטלה” על ה“שופקה” ועוד שמו את זה בתוך מעטפה…

ברוניה אולי תקרא כבר!

שיביץ כש“הציגלה” שלי אכלה לפרלמוטר את הכביסה על ה“שטריק”..

ברוניה ימים טובים הגיעו. (גם אצלו)

שיביץ אז הוא הרים צעקות עד השמיים שוחטים אותו “אפייר” ועכשיו כשהוא גוזל אותי מגדע אותי מוצץ אותי – אני תיכף אראה לו ל“ציגנה – בובקה”.. עברי – ב“עבריס” – אינטליגנט…

גיכמן אם אתה לא קורא את ה“צטלה” אני הולך לאכול צהרים!

שיביץ והפרות שלו לא עברו את הגדר ואכלו לי את התלתן!

ברוניה שיביץ – הרגע “אביסל גדולט”!

שיביץ וכשהילדים שלי אכלו לו קצת גואיבות – הוא הכה אותם במגרפה

גיכמן מתי זה קרה?

שיביץ אתה נסעת למטולה. לפני “אלטכע פיפצן” שנה

ברוניה בוא לאכול.

שיביץ טוב אני מתחיל… אני אראה לו! אני אתן לו. אני אעשה לו “פינצטר אין דה אויגן”

גיכמן מה כתוב כבר שם!

שיביץ (חסר נשימה) מר שיביץ הנכבד – זה מתכוונים אלי – למען עדכן פרצלציות במושבה הותיקה שלנו, פנינו למשרד המדידות והסתבר כי המגרש שלך צריך לזוז הצדה – שומעים? לזוז הצדה – בעוד שלושה מטר. אי לכן אתה מתבקש להזיז את הגדר שלך שלושה מטר לתוך החצר של פרלמוטר, שהוא מצדו יזיז את הגדר שלושה כנ“ל. מה זאת אומרת כנ”ל?

גיכמן נזכר למעלה

שיביץ מה נזכר כאן למעלה שצריך להיות כנ"ל?

גיכמן כנ"ל זה למעלה.

שיביץ חשבתי שזה חפירה או ה“טונל”

ברוניה אולי הפרצלציה זה כנ"ל?

שיביץ ה“ניער ביזים” – הועד החדש (קורא) “והננו מתכבדים לחייב את חשבונך בועד, בסך תשעים ל”י – לא פחות ולא יותר – דמי מדידה – שימדדו להם קבר – ונא להכניס הסכום אחרת נסגור לך השיבר“. – שינסו! דם ישפך! מלפפונים10 יצמחו כאן! (מראה על כף ידו) אקליפטוסים שמונים שנה גזלו ממני את האדמה שלי שרלטנים. כנ”ל! אני אראה להם כנ"ל. פרלמוטר חולה לשלם? אני הולך ומגדע אותו במשור מהפולקס ועד השלונקס שלו.

ברוניה יש לנו מזל של גוי, שאצלנו לא עשו שום פרצלציה.

שיביץ עוד איך עשו!

גיכמן באמת?

שיביץ אצל כולם עשו. הו, הנה המוזיק מתקרב. שקט פרלמוטר אל תתקרב אלי… זה מסוכן! תחזיקו אותי! אני פוחד שאני… לא אשאיר ממנו ה“דרופ” וולא איל עיזים, כשם שאני יהודי…(נכנס פרלמוטר שהוא העתק מדויק של כובע וטוריה של שיביץ)

פרלמוטר שאו עיניכם וראו! (על פתק הועד) אני מקבל שבץ – שכה ירחמן עלי אלוהים….

ברוניה גיכמן בוא נלך יהיה כאן רצח.

גיכמן האוכל יתקרר…

פרלמוטר הסכיתו ושמעו – לפני שאני נחנק “מר פרלמוטר הנכבד” – זה מתכוונים אלי. הועד יודע שיש לי לחץ דם גבוה…קונץ גדול!

גיכמן זה בסך הכל רק קצת פרצלציה (מבט זועף של פרלמוטר) לא אמרתי כלום

פרלמוטר "ולמען עדכן פרצלציות במושבה הותיקה שלנו, פנינו למשרד המדידות, והסתבר כי המגרש שלך צריך לזוז הצדה לתוך איזאקסון שהוא מצדו יזיז את הגדר…

ברוניהגיכמן כנ"ל

פרלמוטר מה?

גיכמן אל תתוכח

פרלמוטר … או שיסגרו לך – הם יסגרו לי! המתינו כמעט רגע…

גיכמן למה להמתין כמעט רגע?

פרלמוטר עכשיו זה ירד הלחץ…..“או שיסגרו לך”

גיכמן ברוניה את ה“שיבר”

פרלמוטר “של המים… ותשעים ל”י… קקטוסים יצמחו כאן! האם בשביל שיביץ עמלתי כל שנות חיי? האם בשפוני טמוני רעיוני חלמתי שגדר זו הרוס תהרס ביד זדים?!

שיביץ זה לא אני – זה אביך ז"ל!

פרלמוטר אריח אין דיין טטס טטס אריין! שמן זית זה מהול בשמן אפרסמון ובצרור המור… הנבלה

ברוניה קרא למשטרה עוד לא ראיתי דבר כזה במושבה שלנו. בושה וחרפה טוב שקרומהולץ 11 הזקן כבר מת.

(פרלמוטר ושיביץ מרימים טוריות)

פרלמוטר פה תהיה קבורתו של מר!

ברוניה ובין יהודים

פרלמוטר (לגיכמן) אם כבודו לא יסוט ממקומו – איני ערב לחייו ‼!

שיביץ גיכמן – זוז כבר! אני מגדע אותו.

גיכמן יהודים רק בלי רציחות

ברוניה שמע ישראל. חכה רגע אני עוצמת את העיניים…

גיכמן אם אתם מוכרחים להכות אז בצד השני … בבקשה!

(השנים הופכים הטוריות)

שיביץ שלושה מטר לאורך שמונה מאות מטר כל מטר ארבעה תלמים כמה עצי שזיף, קלמנטינות, מרנצס…

פרלמוטר מר טועה!

שיביץ אני טועה?

פרלמוטר תפוזים!

שיביץ עברי בעבריס!

פרלמוטר ואם מר חושב כי יבסוס הגדר על הגואיבות שלי – אפילו אם אשמוט כהרף עין לבית – הפקודות. הגדר לא תזוז!

שיביץ היא לא תזוז – היא תעוף עם בולדוזרים!

פרלמוטר אי! הלחץ שלי…

שיביץ דם ישפך

גיכמן אולי תעשו פשרה?

פרלמוטר ולאן יתנהל מר איזקסון?

גיכמן למגדל המים

פרלמוטר ולאן יסוט מגדל המים?

ברוניה אפשר לפתוח את העינים?

גיכמן יהודים. קודם כל שימו את הטוריות הצידה, ברוניה תביאי ריבה.

ברוניה לפני האונסה?

גיכמן צנצנות

ברוניה בשביל מה צנצנות?

גיכמן בשביל מה האונסה? אני רוצה להסביר ליהודים בצנצנות. רגע תנשמו חזק “אביסל לופט” תיכף ברוניה תחזור… שקט. כן ככה אוף, איזה יום עבודה… (ברוניה הביאה צנצנות וכו') ובכן הריבה הזאת של בז’רנו, זה הבית של שיביץ! לא נורא… תעשו פשרה….

שיביץ הצנצנת הזאת זה הבית שלי. נו, מה הלאה?

גיכמן הריבה של עסיס זה פרלמוטר שימי!

ברוניה שמתי

גיכמן וזה איזקסון

ברוניה שמתי

גיכסמן וזה מגדל המים, עוד קופסא!

שיביץ שמתי. מה לשים לשטמפר?

גיכמן “הפיצלה”. זה בית קטן

שיביץ קרונגולד

פרלמוטר פישמן

ברוניה פלישר

גיכמן עכשיו הבית של הרב. לא לא את זה. תני שמן זית זך כשר לפסח ועכשיו לאלמנה של יוקל פפריקה.

פרלמוטר קרומר

שיביץ הולצמן

פרלמוטר שוורצמן הו, עכשיו ירד לי הלחץ…

שיביץ מיטלמן

פרלמוטר פיבוש מה לשים?

ברוניה לשכן שלנו?

גיכמן מלפפונים חמוצים במלח ומה בשבילנו?

ברוניה סוכר חתיכות

גיכמן (נהנה) מושבה גדולה ברוך השם יום־יום. ועכשיו או שמזיזים ביארדים או באינצ’ים או במטרים…כל המושבה עושה הופ שלושה מטר. ויש מיפוי, ברוך השם יום־יום.

ברוניה כל המושבה?

גיכמן לא שמעת מה שאמר המודד על הפרצלציה?

ברוניה גם הבית שלנו? גיכמן, בשביל זה הוצאתי את כל החנות החוצה? מי בכלל צריך את הפרצלציה שלו? למי זה נחוץ (רעש אוטובוס)

המודד (נכנס) אתם מיבשים ריבה בשמש? תודה על השמירה….

גיכמן זהו המודד בכבודו ובעצמו

פרלמוטר ישמע, אדוני לא הובא לידיעתי שאתה הוא אתה אבל אם הנך סובר… דם ישפך… רגלים ישברו… עצמות יעופו… ולא תחיינה העצמות האלה

המודד מי זה?

פרלמוטר אני פרלמוטר, סר הנך לעת חום לחצרות… ואני בשדה… עושה לי מדידות – ועכשיו אתה מכניס לי את שיביץ לתוך החצר שלי? באיזה רשות? מי אתה בכלל? מאין באת בכלל. אתה תשלם לי בעד הגואיבות?

המודד אני רק באתי להכניס סדר

שיביץ אל תשים לב אליו. הוא יזוז הוא לא יזוז – הוא יעוף!

המודד מי האיש הזה?

גיכמן שיביץ

המודד נעים מאוד. ובכן אתה הוא האיש שנכנס בשלושה מטר אל הבן־אדם ההוא שצועק…

שיביץ ולאן הוא נכנס?

המודד לאיזקסון? כלם זזים.

פרלמוטר אם אתם תנסו להזיז אותי מהאדמה שלי אפילו סנטימטר – דם ישפך. אני סר לועד.

שיביץ ועוד הלילה אני הורס לך את הגדר!

המודד זהו בדיוק! ולחדר שלך נכנס השכן שלך ˗̶ גיכמן מי זה גיכמן?

גיכמן אנחנו (על עצמו וברוניה) אני הולך לועד. דם ישפך שום פשרות איזה מן רמאים!

פרלמוטר נהרוס בתים נשבור גדרות נעקור עצים זה יעלה מליון.

המודד צריך קצת סדר לא? אתה רוצה אדמה זרה? בלי קושאן? זה כמו גנבה. אפילו עוד יותר גרוע…

פרלמוטר זרה? שמונים שנה היתה אדמה רחומה ואמהית ועכשיו?

המודד תקשיבו כשמדדו לפני שמונים שנה היתה טעות.

(רעש)

ברוניה אולי תתנו ליהודי לדבר!

גיכמן שקט רשות הדבור למודד

המודד ובכן כשמדדו לפני שמונים שנה ועשו מיפוי..

פרלמוטר בענין המיפוי סח מר כדלהלן כבר…

המודד היה חורף בואדי היו מים אז המודד במקום להתחיל למדוד מאמצע הואדי – התחיל למדוד מהגבעה.. ואז כל המיפוי לא שווה כלום

פרלמוטר נניח המיפוי… אבל מה שייך מסכת מיפוי למסכת גדר? קל וחומר מה שייך הואדי לגואיבות? (רעש)

ברוניה אולי תתנו ליהודי לדבר – “קצקס”

המודד המושבה שלכם יש לה צורה של אליפסה … נכון?

גיכמן הניער זך…

המודד אליפסה אוקווילנטית עם אפשרות דיאגונלית מובהקת מבינים?

ברוניה יותר או פחות ו“ויטר”!

המודד נניח שזה כמו שעון. אם אתם מזיזים את המחוגים מימין לשמאל אז הרווח משמאל לימין משאיר כמה מעלות בזוית ישרה לאורך הנצב הדיאגונלי של הזווית. עכשיו אני בטוח שזה מובן לכם!

גיכמן ניין (לא)

המודד לא?

גיכמן ניין (לא)

המודד אז אני אסביר לכם הכל להפך

שיביץ לפני שאתה מסביר להפך…ובלי אליפסה – שמליפסה אתה רוצה להגיד לי שאת כל המושבה יזיזו בשלושה מטר קדימה?

המודד מי אמר קדימה? אחורה.

שיביץ איך זה לא קדימה – אם אני נכנס לפרלמוטר?

המודד פשוט מאד.

שיביץ נו, נשמע.

מודד זה כמו באוטובוס – להתקדם אחורנית!

פרלמוטר זה פשוט מאד. מתחילים מעמי (לשיביץ) ונסוגים.. בחזרה כמו איזה זה … האליפסה… ההיא … אוי הלחץ דם שלי… מתחילה

המודד נניח שזו נקודת המרכז (צנצנת) כמו בסבוב השעון… אז אם הנקודה המרכזית היא מגדל המים ואנחנו מסובבים שלוש מאות וששים מעלות.. ונקודת המוצא היא הואדי שהיו בו מיים בחורף… ההוא..

שיביץ שמע, בשביל מה צריך את כל המעלות האלה?

המודד בשביל סדר כל מקום צריך פרצלציה לצרכי שינוי במיפוי…

פרלמוטר אני לא אעקור את הגואיבות אפילו אם דם יטלו ממני… דם התמצית! כי האדם הוא עץ השדה…

שיביץ אתה גזלת ממני את האדמה שלי במשך שמונים שנה.. שלושה מטר לאורך שמונה מאות מטר: תנסה להכפיל את זה!

המודד רגע רגע, אם הוא גזל ממך, זאת אומרת שאתה גזלת מגיכמן השכן שלך שלושה מטר זה באמת רכוש גדול! האיש הזה גזל אותך שמונים כפול שלוש!… כפול שמונה מאות…

גיכמן באמת‼ לא הייתי מאמין עליך,

שיביץ תחזירי את ה“פסולאיס”! גם כן שכן… ואני רציתי לעשות פשרה מה!

המודד (על הצנצנות) אנה תסתכל על הריבה של בז’רנו…

גיכמן טוב, אני הולך לועד! אני אראה לכם! החוצפה!

מודד רגע, אבל, לפי המיפוי אתה יושב על האדמה של פיבוש

גיכמן אני? של פיבוש? באמת אף פעם לא סבלתי אותו עכשיו אני יודע מדוע.

המודד כל צריך לזוז שלושה מטר כל האליפסה של הפרצלציה במיפוי

ברוניה רגע, רגע, אז בשביל מה צריך להזיז את כלם – אם אף אחד לא ירויח כלום?

המודד בשביל הסדר‼ אני אף פעם לא תעיתי12 אפילו על אלפית האינטש. כל המושבה זזה!

ברוניה גם השביל ההיסטורי של הברון?

המודד זאת טעות הוא הלך בשביל הלא נכון. רגע… לאיזה שביל את מתכוונת

ברוניה לבית הקברות

גיכמן לרכבת.

ברוניה לגבעת האהבה…

גיכמן איפה ש“גישטלט” המיסדים הראשונים אמרו: פה יהיה כפר עברי

 1. המקור לא ברור – הערת פב"י  ↩

 2. מילה לא ברורה במקור אולי הכוונה ל“אמלה” זן של תותים – הערת פב"י.  ↩

 3. מילה לא ברורה במקור – הערת פב"י.  ↩

 4. המקור מטושטש אבל הכוונה לקולות המנוע של האוטובוס “שוסון” – הערת פב"י.  ↩

 5. הכוונה כנראה ל“קלאפער געצייג” כלי הקשה ביידיש – הערת פב"י.  ↩

 6. הכוונה כנראה ל“הינדיק” תרנגול הודו – הערת פב"י.  ↩

 7. המילה לא ברורה במקור כנראה שהכוונה ל“שאואיס” שעועית – הערת פב"י.  ↩

 8. הכוונה כנראה ל“פפיטס” גרעיני חמניות – הערת פב"י.  ↩

 9. “אל” במקור – הערת פב"י.  ↩

 10. במקור “מלפונים” צ“ל ”מלפפונים“ – הערת פב”י.  ↩

 11. במקור עם “ק” בשאר הטקסט עם “כ” – הערת פב"י.  ↩

 12. במקור “תעיתי” האם הכוונה ל“טעיתי” – הערת פב"י.  ↩

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 47933 יצירות מאת 2673 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־30 שפות. העלינו גם 20499 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!