רקע
דוד תמר
הקדמה למחקרים בתולדות היהודים בארץ־ישראל ובאיטליה

באסופה זו שלפנינו כינסתי את רובי המחקרים והמאמרים, שפירסמתי באכסניות מדעיות שונות במשך שנים הרבה, למן תחילת לימודיי באוניברסיטה בעברית בירושלים. כל המאמרים, פרט לאחר, עוסקים בתולדות היהודים בארץ־ישראל ובאיטליה במאות הט“ו־הי”ז ובתולדות ספרותם. רובו הגדול של המדור על ארץ־ישראל דן בצפת בתור־הזהב שלה. המאמר על ספר טהרות הקודש נכנסבמדור זה של א"י מכיוון שיש בו בספר זה מן המוסר הקבלי של צפת. כן מובאות בו כמה הנהגות של חסידי צפת, הנידונות בספרנו גם במאמרים אחרים.

לא נדפסו כאן מאמרים מדעיים־פופולאריים, הקרובים לנושא שלפנינו, שפירסמתי במקומות הרבה, כגון תולדות האר“י ודורו, הנהגות האר”י בימות החול, בשבתות ובימים נוראים, מרן ר' יוסף קארו, ר' חיים ויטאל, תולדות ההילולא דרשב“י במירון, הושענא רבה כיום חיתוך הדין, ארבע מאות שנה לחידוש היישוב היהודי בטבריה ועוד. אני מקוה לפרסם את המאמרים הללו בחיבור אחר, שבו יבואו גם מאמריי על אישים שונים, כגון מרן הריא”ה קוק זצ“ל. ש”י עגנון, י“נ אפשטיין, ג. אלון ז”ל ויבל"ח י. בער, ד. סדן ועוד.

מדור הביקורת פותח במאמר המקיף על ספר תולדות האר“י, שנדפס כאן לראשונה. אחריו בא מאמר־הביקורת על ר' יוסף קארו כמקובל וכמיסטיקן. מבין עשות מאמרי־הביקורת שלי בחרתי לפרסם עוד ארבעה מאמרים, שעוסקים בתולדות היישוב היהודי בא”י ובתחומים הקרובים להן. המאמר האחרון בקובץ שלפנינו הוא אמהם ביקורת על רומאן, שנושאו צפת במאה הט"ז, אבל החלטתי לפרדמו כאן, מכיוון שאני מבקש להעמיד כאן על שאלה עקרונית, שאף עוררה בשעתו פולמוס בעתונות.

מוסד הרב קוק סייע בעין יפה להוצאת הספר. מר משה סרטל משרות הצילום של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי עמד לימיני בעצה טובה ובעזרה נאמנה. מר דוד אוליבסטון ערך את פמתח השמות ואת מפתח המקומות בדיוק ובדקדוק רב. יעמדו שלושתם על הברה ועל התודה.

דוד תמר

ב"ה ירושלים השלמה והגאולה

ל“ג בעומר תש”ל


המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות