רקע
משה בילינסון
הליגה למען הדומיניון

הליגה למען הדוֹמיניוֹן / משה בילינסון


קבוצת מדינאים אנגלים, בּני כּל המפלגוֹת, התארגנה בּ“ליגה למען הדוֹמיניוֹן השביעי” וּפירסמה מכתב בּעתוֹני לוֹנדוֹן. יש לציין בּרצוֹן שנמצאוּ בּאנגליה אנשים בּעלי שם וּבעלי עמדה פּוֹליטית, אשר דעתם אינה נוֹחה מאוֹתה “עמדה נייטרלית”, שהממשלה האנגלית נוֹהגת בּה כּלפי המפעל העברי בארץ-ישׂראל, עמדה אשר יש בּה משוּם סילוּף המנדט.

בּמכתב הליגה יש כּמה נקוּדוֹת חשוּבוֹת, אשר ההכּרה הפּוֹליטית האנגלית כּאילו נזהרה עד עתה להכּיר בּהן. יש בּוֹ הוֹדאה מפוֹרשת וגלוּיה בּערך הרב של ארץ-ישׂראל לאימפֶריה הבּריטית, בּערך המכריע של המפעל היהוּדי לגוֹרל ארץ-ישׂראל. אכן, לא הצדק המוּפשט ולא נדיבוּת לב, אלא ענינים חיוּניים של האימפּריה הבּריטית, הם שהניעוּ את ממשלת לוֹיד-ג’ורג' להבטיח בּשנת 1917 את עזרת אנגליה למפעל הציוֹני. ענינים חיוּניים של האימפּריה הבּריטית הם שהניעו את כּל ממשלוֹת אנגליה, ללא הבדל מפלגה, להכריז על נאמנוּתן למנדט. הפעם מעידים על זאת לא הציוֹנים, אלא מדינאים אנגלים, היוֹדעים את עסקי ארצם והרחוֹקים מאד מ“שלטוֹן הדמיוֹן המוּפרז”, קל להסיק מסקנוֹת מן העדוּת הזאת – כּלפי העמדוֹת ההדדיוֹת של ממשלת אנגליה והסוֹכנות היהוּדית, כּלפי חוֹבוֹת אנגליה וזכוּיוֹת ההסתדרוּת הציוֹנית.

מחבּרי המכתב מסיקים את המסקנוֹת הללוּ בּצוּרה של שוּרת דרישוֹת מעשׂיוֹת. אלה הן בּרוּבּן דרישוֹת ההסתדרוּת הציוֹנית זה זמן רב. ואוּלם היא לא הצליחה להביאן לידי מעשׂה, כל יוֹם מביא אתוֹ הוֹכחוֹת נוֹספוֹת למצב הפוֹליטי העלוּב של הסוֹכנוּת היהוּדית. התנוּעה הציוֹנית נאבקת בּכל כּוֹחוֹתיה עם המכשוֹלים המרוּבים העוֹמדים על דרכּה, וּמצד הממשלה אין היא נפגשת לא בּהבנה ולא בּרצוֹן מעשׂי לעזרה. אחת הסיבּוֹת שגרמוּ למצב המשוּנה הזה יש לחפּשׂ בּחוּלשת הסוֹכנוּת היהוּדית באנגליה גופא, בּאשר היא סמכה יוֹתר מדי על “העבוֹדה הפּנימית” בּמשרד המוֹשבוֹת ולא ידעה לגייס לעזרתה את כוֹחוֹת הציבּוּריוּת האנגלית. הנסיוֹנוֹת שנעשוּ בּעבר לגיוּס זה לא נתנוּ פּרי רב, ואין בּטחוֹן מראש שהנסיוֹן החדש – הלא הוּא “הליגה למען הדוֹמיניוֹן השביעי” – יהיה מוּצלח יוֹתר. אסוּר להזניח את העבוֹדה הפּוֹליטית אוֹ להפסיק אוֹתה, אסוּר לסגוֹר אוֹתה בּכתלי המשׂרדים. מה שלא נתנוּ להסתדרוּת הציוֹנית הנסיוֹנוֹת שקדמוּ לליגה זוֹ, יתכן שיהיה בּכוֹחה לתת.

נכוֹן הוּא הבּיאוּר המדיני בּוֹ הוּארוּ בּמכתב הליגה היחסים שבּין בּריטניה הגדוֹלה ובּין ההסתדרוּת הציוֹנית, וצוֹדקוֹת הן הדרישוֹת אשר הליגה מציגה לפני ממשלת המנדט, וּלעוּמת זאת עלוּלה הסיסמה הכּללית בּה יצאה הליגה לעוֹרר ספקות חמוֹרים. בּין בּריטניה הגדוֹלה ובּין ההסתדרוּת הציוֹנית נכתב ונחתם חוֹזה, שבּוֹ התחיבה ממשלת אנגליה למלא את ההתחַיבוּיוֹת, אשר עתה דוֹרשת הליגה נאמנוּת להן. על החוֹזה הזה סמכוּ את ידיהם רוֹב העמים והמדינוֹת של העוֹלם כוּלוֹ. הוּא קיבל תוֹקף בין-לאוּמי. שמוֹ של החוֹזה – המנדט הארצישׂראלי. בּמה היה פּסוּל החוֹזה הזה בעיני המדינאים האנגלים הללוּ? כּלוּם אין בּוֹ יסוֹד מספיק לדרוֹש מאת ממשלת המנדט שתעזוֹר עזרה פעילה להתישבוּת היהוּדים בארץ-ישׂראל? למה היה נחוּץ להיאָחז בּסיסמה חדשה, המסוּפקת מבּחינה בּין-לאוּמית וגם מבּחינה אנגלית? המדינאים האלה יכוֹלים לענוֹת על הבּחינה האנגלית: תשאירוּ לנוּ לדוּן בּדבר, וגם את הדאגוֹת הבּין-לאוּמיוֹת נקבּל על עצמנוּ. נניח לרגע, שהם צוֹדקים בּתשוּבה הזאת. ואוּלם ישנה עוֹד בּחינה אחת, הלא היא הבּחינה הציוֹנית, היהוּדית, וכאן רשוּת הדיבּור וגם רשוּת ההחלטה לתנוּעה הציוֹנית. על-ידי הכנסת סיסמה חדשה בּתסביך היחסים האנגלוֹ-ציוֹניים – הלא היא סיסמת “הדוֹמיניוֹן השביעי” – הוּכרז המפעל הציוֹני בארץ-ישׂראל לענין אנגלי. אוּלי ישנם יתרוֹנוֹת ידוּעים – לרגע החוֹלף – בּחידוּש הזה, ואוּלם יש לוֹ גם חסרוֹנוֹת כּבדים, אשר תנוּעה המרחיקה ראוֹת אין בּרשוּתה להתעלם ממנוּ. הסרת הצוּרה הבין-לאוּמית מן המפעל הציוֹני – הרת-סכנוֹת היא, גם כלפי העתיד המדיני של הארץ, גם כלפי יחסיה עם שכניה וגם כלפי העם העברי עצמוֹ, המפוּזר בּתפוּצוֹת הגוֹלה. אי-אפשר להתעלם מכּך, שהצביוֹן האנגלי הטהוֹר, אשר רעיוֹן “הדוֹמיניוֹן השביעי” נוֹתן לפעוּלה הציוֹנית, עלוּל להכניס מבוּכה קשה בּלב היהוּדים המתיחסים, בּהשפעת האוירה המקיפה אוֹתם בּארצוֹתיהם, בּחשדנוּת או בּאי-ידידוּת כּלפי אנגליה. נניח שהחשדנוּת הזאת איננה מבוּססת ואינה מוּצדקת, ואוּלם עוּבדה היא. והיהוּדים האלה יכוּלים להיוֹת היוֹם יהוּדי רוּסיה, פוֹלין, גרמניה, מחר הם יכוּלים להיוֹת גם יהוּדי צרפת וארצוֹת-הבּרית. איחוּד תפוּצוֹת-הגוֹלה ההוֹלך וּמתהווה, מתוֹך מעצוּרים ומכשוֹלים לא קטנים בּלאו הכי. סביב ארץ-ישׂראל והמפעל הציוֹני בּה – איחוּד שאיננוֹ חמרי בּלבד, אלא גם איחוּד נפשי – עלוּל לעמוֹד שוּב בּסכנה רבּה.

וּמשוּם כּך אי-אפשר לברך בּלב שלם על יצירת “הליגה למען הדוֹמיניוֹן השביעי”. יש מקוֹם לחשוֹש, שהבּרכה שבּה לא תיהפך לנו לקללה.


ט' אדר א' תרפ"ט (19.2.1929)

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

אבל אנו משלמים עבור שרתים ועבור פעילות פיתוח, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 40879 יצירות מאת 2211 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־29 שפות. העלינו גם 15975 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!