רקע
דוד לוונטל
טראסט אים וועכסעל

אומוועלקעט זיך דיין היממעל אונד ווירד טריבער

שטעהסט דוא אן איינעם אונגליקס יעהעם ראנד.

זייא אונפֿערצאגט, עס ציהעט באלד פֿאראיבער

דעס שיקזאלס צירנען, איזט ניכֿט פֿאן בעשטאנד.

שטאלציר אויך ניכֿט, ווען זיינע גונסט דיר לעכֿעלט

אונד דיינען נאמען אן דען שטערנען שרייבט.

דער צעפֿיר דער אום דיינע שטירן איצט פֿעכֿעלט

קאן שוועללען צום ארקאן, דער דיך אויף קליפפען רייסט

דרום מענש! אים אונגליק שטארק! אונד פֿירכֿטענד האלב אים גליקע.

דען פֿרייד' אונד לייד זינד ראשע וועכסעלנדע געשיקע.


איינע נאכט אים קערקער (אויס דעם פֿראנצעזישען) [לילה אחד בצינוק (מתוך צרפתית)]


הארך דעם יאמערטאגעס לעצטע שטונדע ציטערט

באנג פֿאס טהורמע, אללעס פפֿלעגט דער רוה!

איך אליין נור וואכֿע טיף ערשיטטערט

מיר אך שלייסט קיין שלאף דיא מידען אויגען צו!


היער אין דיזען עדען דומפפֿען מויערן

דיא דער לאמפע שיין נור מאטט ערהעללט

דענק' איך פֿאטר דיין דורכֿבעבט פֿאן שויערן

וויא דיא מערדערהאנד דיין הויפט געפֿעללט


איבעראלל וואהין מיין בליק זיך ווענדעט

שטאררט דאס בלוטיגע געריסט מיך אן

ווא דער עדעלסטע דער פֿעטער אך געענדעט

דער מיר פֿארגעלייכֿטעט אויף דער טונענדבאהן!


ווען דער גראם דיא גרעבער עפֿפֿנען קעננטע

וואד ער פֿעטער הייליגע אשע רוהט

לענגסט שאן רוהט איך בייא דיר, העהנטע

מיין ניכֿט אונגעשטראפֿט דיא ליגענברוט


אללעס וואורדע מיט דיר מיר ענטריססען

רייכֿטהוס עהר' געזונדהייט לעבענסגליק

עוויג עוויג ווערדען זיא דיר פֿליעסען

מיינע טהרענען ביס צום לעצטען אויגענבליק!


זאהנעס געגענווארט אונד טהייערער מוטטער ליעבע

היעלטען שוואך מיך נאך אן דיזער וועלט

אך צו נעהרען דיזע הייליגען טריעבע

וואר דער שטראהל דער מיינע נאכֿט געהעללט!


דאך באלד זאללט אוי דיזער טראסט פֿערשווינדען

באלד זאללט איך דיא טהייערען ניכֿט מעהר זעהן

דער געליבטען ארמען מיך ענטווינדען

זאלט' איך בלוטיגען הערצענס אונד פֿערגעהן!


פֿערגע נון פֿאן איהנען מוס איך שמאכֿטען

פֿערגע פֿאס געליבטען לאנד

אך! איך זאה דעס גאטטען בליק אומנאכֿטען

זאה איהן בלענדען פֿאן דעס הענקערס האנד!


אונד דיא מוטטער אויך דיא עדלע זאה איך פֿאללען

דיא דער וואיזען הילפֿע וואר אונד ראטה

הא! צור פֿערנסטען נאכֿוועלט האללען

זאלל דיא גרויזענפֿאללע טהאט!


דיזעם בילדע דאס מיך לאנגזאם טעדטעט

זוכ' איך מיר פֿערגעבענס צו ענטציהען

נאכֿטס איס טרויס ביס זיך דער היממעל רעטהעט

קאן איך זיינען קוואאלען ניכֿט ענטפֿליהן


גאטט דער ווייז' אונד אונבעשטעכֿליך ריכֿטעט

שטערבליכֿע, צייך דיינע האנד

ניכֿט פֿאן מירד יא זיך צו דיר געפֿליכֿטעט

אין דער העכֿסטען נאטה אונד דיך גענאנט!


שטערקע מיך מיט דיינעם היימעלס גלויבען

לאסס' מיך דיזער ליידען זיין בעפֿרייט

לאסס' א גאטט פֿערצווייפֿעלונג ניכֿט רויבען

מיר דיס לעבען אונד דיינ' עוויגקייט


אה! עס ווייכֿט דאס גרויען, רוהע קעהרעט ווידער

דאס בעקווירקעטע מיין הייססעס פֿלעהן

זיסער שלוממער שליסט דיא מירען אויגענלידער

איך ענטשלאס' לאסס דיזעם לאגער מיך געשטערקט ענטשעהןמהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

אבל אנו משלמים עבור שרתים ועבור פעילות פיתוח, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 39000 יצירות מאת 2013 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־28 שפות. העלינו גם 14412 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!