רקע
אברהם שטרן
לנאמנים לשבועה

הרעיון והמטרה של האצ“ל בא”י שלשמה נוצר היא האמונה שהמדינה העברית לא תוכל לקום בלי להשען על גוף צבאי לאומי בלתי תלוי. הסוכנות מקוה עכשיו לקבל אשור לפעולה חפשית לאלה העומדים תחת פקודתה תמורת השתעבדות לשלטון הזר והכנעה לתכניות של הקנטוניזציה של הארץ. על האצ“ל בא”י הוטל להיות הכח הממשי היחידי שיצטרך ושיוכל להלחם לתקומתה של האומה העברית בא“י נגד המזימות של האויב החצוני וההכנעה של אלה המוכנים לבגוד מבפנים. האצ”ל בא“י הועמד לאור המציאות הפוליטית לפני ההכרעה בין הכנעות למרותן של הממשלה והסוכנות לבין נכונות להקרבה כפולה והסתכנות כפולה. חלק מחברינו לא נמצאה בם הנכונות הדרושה לתפקיד קשה זה, נכנע לסוכנות ועזב את המערכה. החלק הגדול והנאמן ממשיך בדרך שהתוה האצ”ל בא“י מיום הוסדו עד הנה. כל הנסיונות שנעשו ע”י המ-דה הקודמת של האצ“ל בא”י במשך שנות קיומו של הא. לבוא לידי אחוד עם הארגון השמאלי נכשלו, מפני שהשמאל נכנס למו“מ זה לא על בסיס של ליכוד הכחות, אלא הכנעת כח אחד בפני השני. עמדתו של האצ”ל בא“י תחת מרותה של הסוכנות שהשמאל הוא בה שליט יחיד פרושו הוא חסול ארגוננו. כיום קיימים בארץ שני ארגונים: אחד שמאלי כפוף למרות השמאל, שלצערנו הגדול הצטרף אליו חלק מאנשינו; והשני הוא האצ”ל בא"י והוא ממשיך בתפקידו להלחם על כבודה וחייה של האומה בתחיתה. אנו מאמינים ביעודה של התנועה ובכוחה להקים מחדש את חיי העצמאות השלמה בגבולות ההיסטוריים של המדינה העברית. אנו מאמינים בנכונות הקרב וההקרבה של נוער ישראל שהציב לו למטרת חיים את עצמו ועצמאותו של גרעין הכוח העברי.

חיילים אלמונים! גרעין הכח העברי עומד נכון לכל צו ולכל קרבן. “משורה משחרר רק המות!”


תל-אביב, 23 לאפריל, 1937.

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות