רקע
ק. א. ברתיני
שדה ראייה: סדר הדברים
xמוגש ברשות פרסום [?]
aמאמרים ומסות
פרטי מהדורת מקור: מוסד ביאליק, ירושלים; תשל"ח, 1977

ספר זה מכיל חלק עיקרי של המסות שפרסמתי במשך עשרים שנה כמעט. ברוּבן המכריע הובאו כאן ללא שינויים, ואחרות שונו קצת; לא שינוי של גישה, של הערכה או של ניסוח, אלא שינוי קל של מתכונת, דהיינו שהורחב בהן הציטוט לשם הדגמה והטעמה, שלא נראו לי מספיקות כפי שניתנו במתן ראשון.

כאז, בפרסום כל מסה ומסה בשעתה, כן עתה בכינוסן יחד, דבק אני בדעה, שאין היוצרים לסוגיהם פועלים על-פי הלכות קבועות מראש על-ידי זולתם, כלומר על-פי תורת-ספרות הכפויה עליהם, אלא כל אחד ואחד נשמע לחוקיות פנימית משלו, והיא שמנחה אותו בעיצוב יצירתו. ואני, כקורא, כמעיין, כבוחן וכבודק, לא השתמשתי באותם כלים, באותן דרכי גישה, דיון והערכה ובאותן פרופורציות ותבניות, לגבי כל תופעה ספרותית שבשדה-ראייתי, אלא ביקשתי לגלות את עצמיותו של היוצר על-פי דרכו שלו ואת הייחוד שביצירות לפי פרטוֹתיהן וכללוֹתיהן. עתים אף שילבתי את התרשמותי האישית, שאולי עשויה היא להשפיע גם על הקורא. עם זאת השתדלתי לאשש את דברי על מובאות, בלא שארבה בהן יתר על המידה, ושיירתי לקורא הטוב את ההבחנה לפי דוגמה או שתיים שהבאתי. הלכתי בדרך המסה הספרותית על-פי התפיסה הקלאסית, משמע שניסיתי להשתמש באמצעי-גישה שונים ומשתנים, שפעמים הם מתרחבים ופעמים מצטמצמים.

כיוון שהספר מכיל, כאמור, רק חלק של מסותי, צמצמתי את שדה-ראייתי בקרוב-קרוב, דהיינו, כללתי בו רק יוצרים בספרות העברית ובספרות יידיש. סדר המסות נקבע, בערך, בהתאם להתפתחותן הכרונולוגית של שתי הספרויות שלנו.

ק. א. ברתיני

כ“ז בתשרי, תשל”ח

המלצות קוראים
תגיות